Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité viser til at regjeringens budsjettforslag ligger 700 millioner under regjeringens egen langtidsplan for 2017.

– Det må betydelig mer penger til om det skal bli et bredt politisk forlik om Forsvaret fremover, sier Huitfeldt.

Viser til styrking

Regjeringen oppgir selv at det er snakk om 1,9 milliarder i friske midler som styrking til Forsvaret.

I en del av presentasjonen av budsjettforslaget for 2017 pekes det spesielt på at dette gir en økning som oppfølging av langtidsplanen. «Regjeringen følger opp den nye langtidsplanen for forsvarssektoren med å foreslå betydelig bevilgningsøkning i 2017», heter det.

Blant annet kommer det penger til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger i forsvaret, som skal sikre utholdenhet. Det kommer også penger til de nye kampflyene med baseløsningene som trengs, og til Forsvarets bidrag til EU-operasjonen i Middelhavet.

Totalt sett skuffet

Huitfeldt er imidlertid ikke fornøyd.

– Regjeringen viser til at det kommer 1,9 milliarder kroner i friske midler til Forsvaret, men dette er inkludert bevilgninger til kampflykjøp, og det skal i utgangspunktet ligge i en egen bevilgning utenfor selve forsvarsbudsjettet, sier hun.

Lederen i forsvarskomiteen ser det selvsagt som positivt dersom det går an å redusere prisen på de nye jagerflyene, slik regjeringen foreslår. Dette er også noe av det Senterpartiets Liv-Signe Navarsete nevner. Hun er imidlertid kritisk til at regjeringen nå legger opp til å bygge ned Heimevernet til 35 000 mann og legge ned sjøheimevernet. Navarsete sier det heller ikke kommer nok penger til Hæren, selv om regeringen nå legger opp til å bevilge ca. 216 millioner kroner mer.

– Det er tydelig at de nå har startet nedbyggingen av HV, stikk i strid med hva de lovet før valget i 2013. Hæren får heller ikke pengene som trengs for å ha de kapasitetene den burde hatt ifølge langtidsplanen,  sier Navarsete.

–År med planlegging

Huitfeldt er på sin side klar på at dette ikke er holdbart.

– Nå har vi har hatt tre år med planlegging og utredninger. Men Forsvaret står og faller på bevilgningene som kommer. Dette er ikke i tråd med behovene som er avdekket og langtidsplanen, sier Huitfeldt.

Ap-politikeren sier det samme nå skjer som med langtidsplanene på 90-tallet, da man hadde store ambisjoner, men ikke fulgte opp med penger.

– Dette er det verste som kan skje for Forsvaret. Da vi satt i regjering fulgte vi opp det vi planla med bevilgninger, sier Huitfeldt.