– Vi er veldig glade for å ha fått tak i lokalkjente folk. Nå har vi styrket laget, og det har vært nødvending siden vi har en jevn strøm av nye kunder og noen har gått av med pensjon. Selv om det er gode digitale løsninger, trengs det ansatte, sier regionbanksjef Arne Ingar Elven i Sparebank1 SMN Gauldal.

Lærling

Banken har cirka 20 som jobber på kontoret i Melhus sentrum. I løpet av kort tid har bankavdelinga fått flere nye ansatte, og for første gang har banksjefen tatt inn en lærling.

– Det er kjempebra å kunne ta ansvar når det gjelder lærlinger, sier Elven.

18 år gamle Alexander Opdal hadde vært sommervikar i banken og hadde hatt praksis hos Elkjøp. Opdal gikk på Thora Storm videregående skole.

– Jeg så at det var ledig lærlingeplass her, og da søkte jeg på den. Jeg er veldig fornøyd med å få jobbe her, sier Opdal som er fra Trondheim.

29. juli startet han som lærling hos Sparebank1 SMN Gauldal, og det var midt i koronatiden. I hovedsak har han vært på bankkontoret, og blant oppgavene er å ekspedere kunder som kommer til kundemottaket. De bankansatte forteller at over halvparten har hatt covid-19.

Fra konkurrenten

Marianne Eidsmo (36) startet 1. mars hos Sparebank1 SMN Gauldal, og kom fra konkurrenten Melhusbanken.

– Banksjef Elven ringte og spurte om jeg kunne være interessert. Jeg har vært nesten 14 år i Melhusbanken, og det var greit med nye utfordringer. Etter 14 dager har jeg fått et veldig godt inntrykk av Sparebank1, og det er veldig dyktige folk. Jeg har et veldig godt forhold til tidligere arbeidskolleger, men det var godt med nye utfordringer, sier Eidsmo som jobber med privatmarkedet i Sparebank1.

Uro i markedet

Grete Øyaas (25) og Anne Morch Flåmo (58) er bedriftsrådgivere, og er også blant de nylig ansatte. Førstnevnte startet 1.august i fjor, og har bakgrunn fra regnskap. Flåmo ble ansatt hos banken 3. januar, og kom fra et selskap i Sparebank1. Hun peker på at det er kort avstand fra bedrifter til personer med kompetanse.

– Vi er veldig glade og stolte når det kommer nye kunder. Næringslivet var nervøs og skeptisk da koronaen kom, men de næringsdrivende har klart å tilpasse seg. Koronatiden har slått ut forskjellig, men det ser ut til at det har gått bedre enn fryktet. Nå er det nye utfordringer som økte drivstoffpriser, og det er ingen tvil om at det er vanskelig for næringslivet. En vet ikke hvor langsiktig denne situasjonen er. Det handler ikke bare om økte priser, men også hvilken etterspørsel det vil være. Kunder ser hvor raskt verden endrer seg, sier Øyaas.

De urolige tidene med krig i Ukraina, økte matvarepriser, høye drivstoffpriser og mulige renteøkninger, skaper utfordringer for kundene enten det er i næringslivet eller hos privatkunder. Det forteller de bankansatte.

– Det er ingen tvil om at det er krevende for en del kunder, sier banksjef Elven.