Dagens Næringsliv skriver at det dermed er bekreftet at den sveitsiske aktøren ønsker å overta vindkraftprosjektet i Midt-Norge, et prosjekt som Statkraft har omtalt som ulønnsomt inntil regjeringen truet med å trekke tilbake tilskuddet på 10 milliarder kroner. Deretter varslet Statkraft at deler av prosjektet likevel kan være lønnsomt.

Statnett, som hadde forutsatt at det skal bygges ut 1000 megawatt på Fosen og i Snillfjord, hadde gitt Statkraft frist til 30. juni med å finne en løsning. Torsdag besluttet Statnett i et styremøte å forlenge fristen for ferdig utbygging av en ny kraftlinje i Trøndelag med ett år. Planen er knyttet til vindkraftprosjektet som Statkraft har valgt å legge på is. Utsettelsen gir nå aktørene en sjanse til å vurdere nye løsninger.

Credit Suisse og BKW Energie har inngått samarbeid med Trønder Energi. De tre aktørene skal tirsdag møte Statnett for å diskutere mulige løsninger.

Statkraft ønsker ikke å kommentere interessen fra konstellasjonen som de tre aktørene utgjør.

Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gundersen uttalte torsdag til NTB at det er hyggelig hvis Statkraft finner andre investorer.

– Men dette er det opp til Statkraft og styret å vurdere, sa han.