Oljeselskapene øker anslagene for investeringer i år

foto