Daglig leder Margrete Raaum i KraftCERT – som er et cyberresponsmiljø for kraftsektoren – opplyser til Europower at de har fått en rekke henvendelser fra aktører i kraftbransjen i kjølvannet av invasjonen.

– Mange har tatt kontakt og spurt om råd, noe vi gir fortløpende. Nå vil vi også sende ut varsel med anbefalinger samlet til alle. Vi vil også ha webinarer og sette i verk andre tiltak, sier Raaum.

Hun sier det er naturlig for KraftCERT å øke beredskapen i en slik situasjon, og at de ser alvorlig på det som har skjedd.

Russiske hackere har tidligere lammet Ukrainas energisektor, og et massivt cyberangrep onsdag førte til at flere nettsider fra statlige ukrainske organer ble rammet og vanskelig tilgjengelige. Ukrainsk cyberpoliti mener Russland står bak.