Slik gikk det med de trønderske kampsakene i statsbudsjettet

foto