Profilert konsertarrangør slipper rettssak, har inngått forlik

foto