Skal undersøke omstridt salg etter at trondheimsselskap gikk konkurs

foto