De ansatte hos kyllingprodusenten Norsk Kylling på Støren har i lengre tid vært utsatt for ulovlig overvåkning.

Overvåkningskameraet var skjult i et lite hull i en hjørnelist på pauserommet i fabrikken, skriver Aftenposten.

«Konkret er det avdekket at det var plassert et skjult kamera i en hjørnelist på pauserommet i bedriften. Kameraet var montert i et lite hull i hjørnelisten, og var sannsynligvis umulig å oppdage for andre enn de som var informert om monteringen», heter det i en e-post til Datatilsynet, datert 20. desember i fjor.

- Jobber ikke lenger her

Kameraene var koblet opp til minst to smarttelefoner som tilhørte avdelingssjefer ved fabrikken. Slik kunne sjefene til enhver tid se hva de ansatte på pauserommet foretok seg. Ifølge e-posten har en av sjefene innrømmet at han kunne koble seg til kameraet direkte fra sin iPhone. Sjefene det gjelder skal ha vært ansatt i bedriften i flere år.

- Vi kan ikke kommentere konkrete arbeidsforhold, men disse er ikke i arbeid hos Norsk Kylling p.t., skriver administrerende direktør Martin Klafstad i Rema Industrier i en epost til Aftenposten.

Rema 1000 ble eneeier av fabrikken i sommer. Som Adresseavisen omtalte i romjulen, har den nye ledelsen hyret den tidligere Økokrim-toppen Erling Grimstad til å lede en granskning av fabrikken.

Det var også installert rundt 30 synlige kameraer på arbeidsplassen, men ingen av disse var innmeldt til Datatilsynet.

- Alle kamera ute og inne hos Norsk Kylling ble umiddelbart koblet fra da det skjulte kameraet ble oppdaget av den nye administrerende direktøren. Alle ansatte ble umiddelbart varslet og er holdt løpende orientert, skriver Klafstad.

Det jobber i dag rundt 250 fast ansatte og 60 innleide ved fabrikken, opplyser Klafstad.

Det var da pauserommet skulle pusses opp at det skjulte kameraet ble oppdaget. Nå har styreleder i selskapet, Martin Klafstad, anmeldt saken til politiet og meddelt Datatilsynet om den ulovlige overvåkningen.

Anmeldt

Under etterforskningen har politiet funnet ytterligere ett skjult kamera i bedriften. Dette var plassert ved stemplingsuret, der ansatte registrerer når de kommer og går fra jobb.

- Det er fremdeles avhør som gjenstår, og det er for tidlig å si om dette faller innunder straffeloven, men saken etterforskes som en straffbar handling, sier lensmann Torill Rostad ved Midtre Gauldal lensmannskontor.

Så langt kan ikke politiet svare på hvor lenge overvåkningen har foregått, eller hvor mange personer som har vært involvert.

- Veldig alvorlig

- Skjult og bevisst overvåkning er veldig alvorlig. Det er et klart brudd på bestemmelsene i personopplysningsloven, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet.

- Skjult overvåkning er lettere og lettere å få til. Før krevde dette masse kompetanse og store investeringer. Nå kan man for eksempel bruke trådløse systemer og skjule kameraene i små gjenstander.

Datatilsynet vil imidlertid ikke komme med reaksjoner overfor Norsk Kylling, ettersom saken ligger hos politiet. Skåra gir den nye ledelsen i bedriften ros for å ha meldt ifra straks den ulovlige kameraovervåkningen ble oppdaget.