Etter et langt yrkesliv får Marie (80) null i tjenestepensjon