- Næringen har alltid vært syklisk. Nedturen nå har vært veldig kraftig. Mange prosjekter er utsatt og kansellert, sier administrerende direktør Odd Strømsnes i Technip Norge.

Selskapet har rundt 800 ansatte i Norge og driver rørledningsfabrikk på Orkanger. Foreløpig har Technip gått klar av nedbemanninger. I år er det stor aktivitet, forteller Strømsnes. Men:

- Vi ser at den reduseres mot slutten av året. 2016 vil bli et vanskelig år. 2017 noe bedre, det er ennå noen oppdrag der. Fra 2018 og utover vil det stabilisere seg, sier han.

Sammen med flere andre nærings- og myndighetsaktører deltok han torsdag på Orkangerkonferansen, som arrangeres av Orkanger oljeforum. Det siste året er oljeprisen halvert, noe som påvirker investerings- og aktivitetsnivået på norsk sokkel.

Vil hindre nedbemanning

Det rammer oljeserviceselskapene direkte. Flere av disse holder til på industriområdet Grønøra, og Orkdal kommune har nå rundt 1300 ansatte i oljerelatert industri.

Odd Strømsnes i Technip, som nylig sendte rør fra Orkanger til et større Shell-prosjekt i Australia, vil nå ha en «nøye gjennomgang» for å hindre eventuelle oppsigelser i Norge.

- Fabrikken lå delvis kald etter finanskrisen i 2008 og 2009, og det kan være store utfordringer med å starte opp igjen. Derfor må vi gjøre en grundig vurdering, selv om nedbemanning kan være vanskelig å unngå, sier han.

Ved Johan Sverdrup-feltet, der Stortinget nå behandler planen for utbygging og drift, er det i første fase lite behov for den subsea-virksomheten som Technip er gode på. Men selskapet har base i Paris og et globalt marked, noe som også muliggjør internasjonale prosjekter fra Norge.

Rørledningsbaser lik den på Orkanger har selskapet også i Storbritannia, USA og Afrika, og nærheten til oljefeltene er utslagsgivende.

250 milliarder i året

Men det norske olje- og gasseventyret behøver ikke å være over, til tross for utfordringene med lave inntekter og høye kostnader det siste året. Det minnet Oljedirektoratets direktør Bente Nyland om under konferansen i går:

- Prognosen vi har lagt til grunn er årlige investeringer på 250 milliarder kroner i årene som kommer, og dette ligger i felt som er planlagt, under utbygging og skal komme i produksjon, sa Nyland, som la til:

- Vi ser imidlertid at det går ned når det gjelder leting, og det er forventet. Leteinvesteringene gikk ned med 15 prosent fra 2014 og skal ned med 20 prosent til 2016. Men husk: Vi er kanskje tilbake på det som skulle vært normalen.

– Jeg er faktisk ganske optimistisk, jeg kaller meg en betinget optimist. Det er gjort mange funn, men de er av en litt annen karakter enn funnene som tidligere er gjort. Det gjør at vi ikke kan bruke de samme strukturene som før. Men vi skal investere stort, og det er ingen grunn til å slå av lyset, sier Det norske-sjef Karl Johnny Hersvik. Foto: VEGARD EGGEN
– I år har det vært et Klondyke og et rekordår for bedriftene i Orkanger. Krisen så langt har kanskje gått utover sivilingeniører og planleggere, men her er vi i produksjon. Vi vet at Technip får et elendig år neste år, men det kan også bli et rekordår for Reinertsen. Når Reinertsen permitterte 40 ansatte på Grønøra, fikk samtlige jobb i Bredero Shaw, som også holder til der. Bedriftene på området samarbeider veldig godt, sier orkdalsordfører Gunnar Lysholm. Foto: VEGARD EGGEN
– Det er for tidlig å beskrive denne bransjen som død og begravet. Mange snakker om hva vi skal gjøre etterpå. Blant annet i nyttårstalen til Erna Solberg ble det skapt et inntrykk av at det var game over. Men i Norge lever vi av det som skjer i havrommet, også i fremtiden. Selvfølgelig skal vi satse fornybart, men det er en avskalling av alt vi kan på de andre områdene, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik. Foto: VEGARD EGGEN