Lillejulaften inngikk Rema og Staur Invest forlik i voldgiftssak nummer to etter oppkjøpet av Norsk Kylling.

Det bekrefter Staurs advokat, Per M Ristvedt, og Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer overfor adressa.no. Saken omhandler kjøp av 83,9 prosent av aksjene i Norsk Kylling i 2011.

«Vi kan bekrefte at Rema 1000 har frafalt sitt krav om erstatning. Vi har alltid ment at det har vært én sak, og når den forrige saken endte som den endte, valgte vi år frafalle» skriver Beyer i en SMS til adressa.no.

Tapte den første saken

Tidligere i desember tapte Rema voldgiftssaken de anla mot Staur for 2012-kjøpet av de resterende 16,1 aksjene i foredlingsbedriften på Støren.

- Det ble inngått forlik der Rema frafaller kravet om erstatning. Rema skal også dekker Staurs omkostninger i begge sakene, sier avdokat Per M. Ristvedt.

Kjøpte for ca. 420 mill.

Rema kjøpte Norsk kylling for i ca 420 millioner kroner. Reitan-eide Rema gikk først sammen med slektningene sine i Østhus-familien og kjøpte henholdsvis 83,9 og 16,1 prosent av Norsk Kylling fra tidligere eier Cardinal Foods i 2011.

Deretter overtok Rema Østhus-familiens eierandel fra deres selskap Staur, i forbindelse med at Rema avsatte gründeren Agnar Østhus som daglig leder i juni i 2012.

Så i 2013 tok Rema ut søksmål mot Staur og krevde tilbakebetalt storde deler av kjøpssummen med anklager blant annet om juks med vekten på kyllingkjøttet.

Krevde ca. 400 mill. tilbake

Rema skal ha krevd til sammen rundt 400 millioner kroner tilbake fra Øst-husfamilien: 73 millioner kroner i den første saken som omhandlet kjøp av 16,1 prosent av aksjene, og i underkant av 330 millioner kroner for kjøpet av resten av aksjene.

Partene ble enige om privatrettslig oppgjør i voldgiftsretten og nå har altså den ene saken endt med tap for Rema, den andre med forlik.

- En lettelse

- Det er en lettelse å endelig være ferdig med saken. Dette er en fullstendig oppreisning for mine foreldre som har fått rettet kraftige beskyldninger mot seg. Ifølge dommen i den første saken var påstandene fra Rema «grunnløse». Og det er viktig for meg, særlig ovenfor min far, sier Bernt Østhus som er medeier og styremedlem i familiebedriften Staur sammen med Norsk Kylling-gründer Agnar Østhus.

Årsaken til at også dette andre søksmålet ble rettet mot Staur og ikke Cardinal Foods som eide aksjene, skyldes et punkt i salgsavtalen der Staur pålegges å dekke Remas tap knyttet til forhold selskapet kjente til.

Tapte på kjøpet

Norsk Kylling fikk et underskudd før skatt i 2013 på 103 millioner kroner, og tapene på Støren var hovedårsak til at Remas driftsmargin gikk ned sammenlignet med året før. Administrerende direktør Ole Robert Reitan i Rema 1000 sa dette om saken da regnskapstallene ble lagt frem i mars i år:

- Vi har hatt store oppryddingskostnader ved Norsk Kylling. Det dreier seg både om arbeidsmiljø, arbeidsvilkår, tilfredsstillelse av lover og regler og vedlikehold og investeringer i nytt utstyr. Vi har ikke tenkt på hva det har kostet. Vi har bare ønsket å få det på plass. Det har vi nå. Vi ser fortsatt at driften kan bli bedre, men vi er i hvert fall ferdige med å slukke branner, sa Reitan i mars.

Rema svarer ikke

3. desember ble Ole Robert Reitan selv styreleder i Norsk Kylling etter at Martin Klaftstad trakk seg fra flere av sine styrelederverv i Rema Industrier.

Ole Robert Reitan har ikke svart på adressa.nos henvendelser i saken i denne omgang.

foto
Norsk kylling på Støren i Midtre Gauldal. Foto: Andre Berntsen