Greg Kress er konsernsjef i Silicon Valley-inkubatoren og arbeidsfellesskapet Radicand. Gjennom jobben plukker han ut de beste gründerne i teknologimiljøet i Silicon Valley, gir dem et sted å jobbe, og bidrar til at ideene blir virkelighet.

Denne uka kommer han til teknologifestivalen Trondheim Playground som avholdes i Trondheim fra tirsdag til lørdag. Før Kress kommer hit, rekker han en visitt innom Det hvite hus og Obama, som har invitert ham til en work shop om hvordan USA kan skape flere bedrifter.

- Universitetet viktig

Kress mener Trondheim har noen grunnleggende kvaliteter som gjøre byen til en av verdens ledende innovasjonshovedsteder.

- Dere har blant annet et universitet som produserer folk med kunnskap. Så må disse ha et brennende ønske om å forandre verden, samtidig som de må møte mennesker med erfaring som kan hjelpe dem og investorer som kan gi finansiell støtte, sier Kress.

Investorene må slåss om gründerne

Silicon Valley i California i USA er kjent som den største yngleplassen i verden for nye teknologibedrifter. Gjennom mange tiår har området tiltrukket seg ingeniører og eventyrlystne teknologioppfinnere. Etter hvert som nye bedrifter stadig har skutt frem, har også investorene kommet.

- Å ha private investorer på et sted hvor man driver med nyskaping er noe av de viktigste kriteriene for å lykkes. Jeg ble faktisk overrasket over en investor jeg snakket med nylig. Han sa at konkurransen mellom investorene i Silicon Valley er ekstrem. Det er utrolig konkurranse om å få lov til å investere i mange nystartede bedrifter, sier Kress.

I Trondheim har konsulentselskapet Impello identifisert 95 såkalte forretningsengler, det vil si investorer som investerer i nye bedrifter. Kress mener det er en start.

- Det er et veldig lite antall sammenlignet med her, men det kan være nok til å få snøballen til å rulle. En teknoloigiinvestor må være fornøyd selv om 90 prosent av investeringene går i vasken. De ti prosentene som lykkes vil betale alt, sier Kress.

Han forteller at en typisk forretningsengel er en gründer som har startet en suksessbedrift minst én gang tidligere, og senere solgt seg ut.

- Det er ofte disse som er mest villige til å bruke pengene sine på innovasjon, sier Kress.

- Sats på hardware

Kress har også en forkjærlighet for gründere som satser på maskiner og fysiske produkter, fremfor programvare. Hans selskap Randicand tar kun imot gründere som utvikler fysiske produkter.

- Tenk på alle problemene du har i dag. Hvor stor andel av disse kan løses med en app eller programvare? Sannsynligvis veldig få. Skal man forandre verden, er det fysiske produkter og maskiner som gjelder. Dette gir også mye større ringvirkninger lokalt, mener Kress.

Ringvirkningene går først og fremst på at når man utvikler et fysisk produkt, må det produseres et sted. Da trenger man en fabrikk, som gjerne eies av en bedrift som allerede er etablert.

- Når en gründer må forholde seg til en etablert bedrift, får han en forståelse av hva som skal til for at produktet skal kunne produseres best mulig. I tillegg tvinger dette den etablerte bedriften til å tenke nytt, skal den klare å lage det nye produktet. Alt dette styrker innovasjonsprosessen kraftig og bidrar til mange arbeidsplasser, sier Kress.

Liker innspill til gründerstrategi

Innovasjon og teknologi er for alvor i vinden i Trondheim. Næringsforeningen har et mål om at antall arbeidsplasser innen teknologibedrifter i trondheimsregionen skal fordobles innen 2025. Trondheim kommune følger opp med en egen gründerstrategi som skal behandles torsdag.

Under høringsrunden for gründerstrategien, var innspillene fra flere av Trondheims suksessrike gründere, deriblant Falanx-gründer Borgar Ljosland og mannen bak Atmel Norway, Alf Egil Bogen, at Trondheim kommune må etterspørre ny teknologi som ikke er prøvd ut før. Dette synes Kress er en veldig god idé.

- Jeg elsker tanken på å gjøre byen om til et forskningslaboratorium. Det finnes uante muligheter til å revolusjonere blant annet kollektivtransporten. Problemet er bare at i dag får man ikke lov til å gjøre det, sier Kress.

LES SAKEN: - Vi bør bygge en togbane som gir en reisetid mellom Trondheim og Steinkjer på 2 minutter

- Tror du Trondheim har det som skal til for å bli en verdensledende by innen nyskaping?

- Jeg tror dere har mange av de rette elementene på plass. Nå får dere en generasjon med suksessfulle entreprenører, de kan trekke på sine erfaringer, samtidig som de har penger. Dere har tekniske folk fra universitetet, og store industrier på landsbasis som kan skape nye ting når de må omstille seg. Det blir spennende å følge med, sier Kress.