Klokken 10 onsdag 31. august setter Norsk Kylling-styret, med styreleder Ole Robert Reitan i spissen, seg til møtebordet ved fabrikklokalene i Støren i Midtre Gauldal kommune. Hovedsaken på planen er flytting av fabrikken.

Les også: Ny fabrikk og færre ansatte

Skal ut av Støren sentrum

At Rema 1000 vil satse på Norsk Kylling, og bygge ny fabrikk, ble vedtatt i juni. Da ble det også klart at fremtiden ikke ligger i dagens fabrikklokaler i Støren sentrum. Hvor det skal bygges nytt, er spørsmålet som kan bli besvart onsdag.

- Vi jobber tett opp til møtet med å utrede de ulike alternativene for å gi styret best mulig beslutningsgrunnlag, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Åge Stokbakken.

- Styret har vært klar på at de vil diskutere og ikke ha en ferdigtygd innstilling på bordet og det syns jeg er bra. Det er jo viktige det som skal besluttes. Og mener styret at det trenger mer tid, vil det ikke komme en avgjørelse i dette møtet, sier han.

Les også: Ansatte ved Norsk Kylling gleder seg over ny fabrikk

Både tidslinje ut fra kapasiteten til dagens fabrikk, volumvekst for produksjonen, prisutvikling på hvitt kjøtt og mer er del av vurderingsgrunnlaget. Fire-fem ulike alternativer i fire ulike kommuner er aktuelle, ifølge Stokbakken. Eneste kommune han vil nevne er Midtre Gauldal som ifølge fabrikksjefen er ivrige og jobber godt for å prøve å beholde den store arbeidsplassen innenfor kommunegrensene også etter en flytting fra Støren.

- Fire-fem alternativer

Norsk Kylling er hjørnesteinsbedrift i Midtre Gauldal og dagens arbeidsstokk på 350 ved fabrikken, utgjør en tidel av kommunens sysselsatte.

- Vi har også hatt møter med de tre andre aktuelle kommunene og har god dialog også med dem. Hvilke det er vil vi foreløpig holde for oss selv for å ikke skape misforståelser, sier Stokbakken.

Likevel, det kjent at Sveberg i Malvik, har vært nevnt om alternativ, blant annet fordi den 97 mål store tomta like ved Norturas anlegg opprinnelig var kjøpt med tanke på Rema 1000. Den tomta ble solgt til investorer i februar i år. Ifølge Trønderbladet har Norsk Kylling også hatt samtaler med Melhus kommune om mulig tomt der og at også Orkdal er aktuelt.

- Det som er sikkert er at vi kommer til å bli værende i Midt-Norge. Det er her vi har våre produsenter og vi kommer ikke til å flytte fabrikken langt av gårde, sier Stokbakken.

Les også: Norsk Kylling tjener penger igjen

Nytt møte i høst

Dersom styret i Norsk Kylling ikke bestemmer seg onsdag, regner Stokbakken med et ekstraordinært styremøte i løpet av høsten. Da vil det trolig også komme en avklaring på når avviklingen av dagens fabrikk vil finne sted.

- Det kommer an på hvor lenge vi vil ha tilstrekkelig kapasiteten ved fabrikken i Støren sentrum. Vi har ikke helt landet i spørsmålet om volumvekst heller. Hva Rema 1000 mener vi skal selge er med på å avgjøre levetiden på dagens fabrikk, sier Stokbakken.

Etter styremøtet onsdag skal ansatte orienteres på torsdag før en eventuell avgjørelse blir kunngjort til omverden.

- Hvordan involveres ansatte i denne prosessen?

- Vi har samtaler med tillitsvalgte, men på dette stadiet er det mye som ikke er avklart, sier Stokbakken som også tidligere har vært klar på at det vil være behov for færre ansatte når den nye fabrikken står ferdig.

- Hvor mange færre, er ennå noe av det som er usikkert, sier han.