Salmar vil kjøpe trøndersk lakserival som verdsettes til 15,1 milliarder kroner