Ifølge Dagens Næringsliv begynner kravene, som ble innført ved årsskiftet, å vises i bankenes resultater. Handelsbanken økte utlånene med bare 0,6 prosent i første kvartal.

– Summen av de nye kravene slår nok sterkere inn enn det man trodde da de ble innført. Vi må si nei til flere søknader, sier Tjernsmo.

Det er spesielt regelen om at man ikke kan låne mer enn fem ganger egen inntekt som fører til nye avslag.

– Et typisk eksempel er et nyutdannet par som kanskje har egenkapitalen som trengs, men som likevel ikke kan få lån fordi de tjener for lite, sier han.

Også en rekke andre banker har signalisert at de nye reglene for boliglån har ført til at flere får avslag på lånesøknadene.