Dermed nærmer en flere år lang prosess seg slutten. Den opprinnelige planen for prosjektet på riksvei 714 mellom Hitra og Dolmøya ble stanset av Miljøverndepartementet for verne hekkende hubro på Dolmøya.

Beslutningen skapte forsinkelser for prosjektet, siden det manglet 100 millioner kroner til å finansiere den alternative traseen. Den endelige finansieringen kom først i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.

– Flere store entreprenører har allerede meldt interesse for å bygge brua. Det lover godt for en reell anbudskonkurranse. Vi håper å være i gang med anleggsarbeidet rett etter sommerferien, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Dagens bru er fra 1959. og er ei ett-felts bru med lysregulering. Når den nye brua med tilhørende veg står ferdig i 2015 vil veien mellom Fillan og Sistranda bli rundt seks kilometer kortere. I tillegg vil man unngå et veistrekk der det har vært flere ulykker.