Vikingbase ble startet i 2017 og har siden den gang jobbet med å starte settefiskanlegg for stor smolt på Kvithylla utenfor Rissa sentrum i Indre Fosen, vegg i vegg med Fosen Yard.

Nå begynner planene virkelig å ta form, og nylig fikk selskapet mulighet til å utvide arealet i næringsparken fra 60 til 140 mål.

– Vi har fått godkjent utfylling i sjøen fra Statsforvalteren i Trøndelag. Det er noe vi har hatt planer om i lengre tid, men nå setter i gang med. Dette gir oss også muligheten til å bygge en kai med seilingsdybde på 10 meter på utsiden av det utfylte området, sier styreleder Frode Blålid til Fosna-Folket.

Tomta til Vikingbase Foto: Ola Bjerkevoll

– Det er både for å ha god plass til smoltanlegget og eventuelle utvidelser senere, men også for at vi kan ha annen aktivitet på området som kan være nyttig, sier han.

5000 tonn

Selskapet har en konsesjon på 5.155 tonn smolt med en størrelse på opptil 1 kilo, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi føler det er et realistisk og passe stort prosjekt. Det er et stort prosjekt i norsk målestokk, selv om det kommer anlegg som er større. Vi er komfortable med størrelsen og det er stort nok til at det er interessant for bransjen, sier Blålid.

800 millioner

I pressemeldingen skriver selskapet at de satser på byggestart til høsten. De håper å ha smolt-anlegget klart til 2024.

– En typisk byggeperiode her er på to år. Det vil være en fase først på et halvt år, med prosjektering og «engineering» og annen planlegging. Så i løpet av høsten 2022 satser vi på å være klare til bygging, sier Blålid.

Slik kan prosjektet bli seendes ut når det er ferdig. Foto: Vikingbase Smolt AS

– Blir det da produksjon alt fra høsten 2024?

– Vi er ikke avhengig av årstidene for å sette i gang, så 2024 er et måltall for oss, sier styrelederen.

Han opplyser om at prosjektet vil koste flere hundre millioner når det står ferdig.

– Det vi har lagt inn i planene er 800 millioner. Det følger størrelsen på anlegget, så anlegg med samme størrelse ligger nok rundt dette. Fasen vi går inn i nå vil gi mer konkrete svar om prisen, sier Bålid.

Solceller

Nå har selskapet åpnet en rettet emisjon og jobber med å få inn kapital.

Fosna-Folket har tidligere skrevet om strømmangel for næringsliv på Fosen. Blålid tror ikke det vil bli et problem for Vikingbase.

– Vi er i god dialog med lokale kraftleverandører og Tensio, og er trygge på at vi kommer til å få den energien vi trenger, sier Blålid.

Tomta til Vikingbase ligger vegg i vegg med Fosen Yard. Foto: Vikingbase Smolt AS

Styrelederen forteller at Vikingbase i tillegg ser på flere alternative måter å hente energi til anlegget, blant annet solcellepanel.

– Vi har ikke bestemt oss, men vi utreder forskjellige energiformer og alternative måter å bruke energi på. Det er et energikrevende anlegg, det bruker mye til både nedkjøling og oppvarming, og vi ønsker å gjøre det så effektivt som mulig. Da er solceller i kombinasjon med batteri og termisk energi noen av mulighetene, sier Frode Blålid.