Vil ikke svare om stopp i nyinvesteringer i Investinor

foto