Nicolai Martens sluttet i fjor som sjef for godteriselskapet Location Norway, der Trondheim kino og Bergen kino eier halvparten hver.

LES LEDER: Dyrt rødgrønt popkorn på kinoen

Martens fikk 2 466 638 kroner i lønn og etterlønn. I tillegg fikk han en godtgjørelse på 674 768 kroner, hvor det meste er bonus. Det blir 3,1 millioner kroner til sammen.

Han sluttet i stillingen 30. september 2014. Ifølge styreleder i Location Norway, Egil Magne Akselsen, dekker lønnsutbetalingen på 2,46 millioner lønn ut året og ett års etterlønn ut 2015.

– Vi trappet ned virksomheten fordi Location gikk fra å drive kioskene selv til franchise. Vi drev nedbemanning i fjor, og laget da en sluttavtale med Martens. Han har vært i bedriften siden 1998, og fikk etterlønn for lang og tro tjeneste, sier Akselsen.

I årene 2009 og 2010 fikk Martens bonuser på henholdsvis 1,4 millioner og tre millioner. Senere inngikk styret i Location Norway en ny avtale, som sier at daglig leder maksimalt kan få ei halv årslønn i bonus.

– Bonusen i fjor baserer seg på 2013-regnskapet, og er maksimalt 50 prosent av grunnlønn. Det var et veldig godt resultat i 2013, som ga maksimal bonus. I tillegg består godtgjørelsen av bilgodtgjørelse, sier Akselsen.

Omorganisering

I fjor overdro Location Norway deler av driften av kioskene til kinoene selv. Omorganiseringen i selskapet førte til at salgsinntektene i fjor endte på 42 millioner, mot 108 millioner i 2013. Overskuddet etter skatt ble samtidig redusert fra 7,1 til 4,8 millioner.

Selv med lavere resultat, vil Martens også i år få bonus, basert på resultatet for 2014. Ifølge Akselsen blir den omtrent som bonusen for 2013, selv om resultatet i Location Norway er lavere.

– Location har 75 prosent av kinomarkedet på kiosksiden. Locations innsats vises ikke bare i regnskapet til selskapet, men også i kinoenes regnskap direkte, forklarer Akselsen.

Dette vil si at Nicolai Martens kan vente seg ytterligere rundt en halv million kroner i bonus i år, på toppen av de tre millionene han fikk i fjor.

Martens selv kommenterer avtalen slik:

– Jeg har jobbet i Location i 16 år, og har blitt enig med styret om å fratre. Dette er en helt vanlig avtale jeg ble presentert for av styret, og som jeg har takket ja til, sier Martens.

Styreleder Geirmund Lykke (KrF) i Trondheim kino, som eier halvparten av Location Norway, vil ikke ha en mening om at lederen for et stort sett kommunalt eid selskap får tre millioner i lønn, etterlønn og annen godtgjørelse i ett år.

– Beløpet er høyt

– Beløpet er svært høyt, men det er situasjonsbestemt fordi selskapet er betydelig redusert i omsetning. Derfor har styret i Location funnet det riktig å inngå en sluttavtale, sier Lykke.

Han mener Location-styret ikke hadde noe valg når det gjelder etterlønna, som er på rundt 1,2 millioner kroner.

– Når styret ser seg tjent med en annen ledelse, er man i en forhandlingsposisjon der det er å gi og ta for å finne gode løsninger. Dersom man ikke inngår en lønnsavtale som avgående leder aksepterer, har han rett til å fortsette. Derfor er dette en forholdsvis god løsning for begge parter, sier Lykke.

Han viser til at Location er et eget aksjeselskap, og at Trondheim kino ikke kan overprøve styret i Location Norway.

– Jeg tar til etterretning at styret har inngått den avtalen. Det er ikke min rolle å gå inn på hvordan selskapet opererer. Vår eneste rolle er å gi retningslinjer i generalforsamlingen, sier Lykke.

– En uting

Varaordfører Knut Fagerbakke (SV) er vararepresentant for styreleder Lykke i styret i Trondheim kino, men har ikke deltatt på noen styremøter. Han synes tre millioner i lønn, etterlønn og godtgjørelse er altfor mye.

– Jeg synes etterlønn og bonusordninger er en uting. I dette tilfellet synes jeg det er for høy etterlønn, og skulle ønske det var en lavere sum. Jeg kjenner ikke til kontrakten vedkommende hadde. Men det er mye i etterlønn til en leder for det som er et selskap som i realiteten har to offentlige eiere, selv om kinoen i Bergen er delprivatisert, sier Fagerbakke.

Han sier Trondheim kommune som eier har gitt føringer for lederlønningene i selskapene den eier i.

– Det er gitt føringer når det gjelder direktører i aksjeselskap om at lederlønningene skal være i tråd med lønnspolitikken på direktørnivå i Trondheim kommune, sier Fagerbakke.

– Vanskelig å pålegge

Han viser samtidig til at det kan være vanskelig når det er flere eiere inne i bildet.

– Da kan vi ikke pålegge slike selskaper Trondheim kommunes lønnspolitikk, som vi kan gjøre for selskaper som er 100 prosent eid av kommunen, sier Fagerbakke.

Han opplyser at direktører i kommunen ikke får bonus.

– Jeg kjenner heller ikke til at noen i kommunen har fått etterlønn, sier Fagerbakke.