Varsel om tvangsoppløsning av trøndersk oljeselskap

foto