Eiendomsselskap trues med dagbøter av Arbeidstilsynet

foto