- Korrupsjon handler ikke bare om penger, men også om etiske holdninger, om dobbeltroller og om å forfordele. Det kan like gjerne skje på mindre plasser hvor så å si alle kjenner alle, kanskje helst der.

Det sier Eva Joly som er parlamentariker i EU og tidligere både korrupsjonsjeger, dommer og presidentkandidat i Frankrike. Onsdagskveld snakket hun for trønderske næringslivsledere i Næringsforeningen i Trøndelagsregionen.

Korrupsjon kan være å bestikke eller motta bestikkelser, i form av gaver, penger eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Dette er noe Joly har kjempet imot i snart 30 år.

Nære forbindelser

Overskriften på Jolys foredrag var: «Er det en slik verden vi vil ha?». Like før Joly tok flyet fra Paris til Trondheim fikk Adresseavisen spurte henne det samme spørsmålet.

- Nei, er Jolys klare svar.

- Korrupsjon sprer om seg, jeg har mange aktuelle eksempler. Korrupsjon fører til politikerforakt og det forhindrer i verste fall å bygge fred, sier Joly som har jobbet med korrupsjon i hele verden – også i hennes eget fødeland Norge.

- Lenge påsto alle at det ikke fantes korrupsjon og hvitvasking i Norge, men sannheten var at de ikke var interessert i å oppdage det. Den generelle tendensen er at det bare blir stadig mer korrupsjon, den er mer krevende og konsekvensene er verre. Men ingen reagerer når korrupsjon er stor business, noen tjener mye penger på å hvitvaske og skjule pengebeløp, sier Joly som har flere eksempler på alvorlig korrupsjon, bare fra i år. De fleste fra hennes eget hjemland Frankrike.

- Men det er helt klart slik at korrupsjon like gjerne oppstår i mindre land og mindre byer, nettopp fordi det her er enda flere nære forbindelser, sier Joly som hevder å ha blitt utsatt for både dødstrusler, overvåkning og bakvaskelser etter at hun begynte kampen mot korrupsjon.

Etiske retningslinjer

Også Jan Erik Gran Olsen fra KPMG Norge er klar på at korrupsjon like gjerne skjer i Trøndelag som andre steder. Olsen er utdannet siviløkonom og politi.

- Vi i Norge har gjerne en tendens til å være litt naive og tro at korrupsjon ikke foregår her, men det gjør det. Undersøkelser viser at ingen slipper unna. Det skjer alle steder og i alle bransjer, sier Olsen som er opptatt av at næringslivet er forberedt.

- Enhver bedrift må ha et tilpasset rammeverk. Rammeverket må inneholde etiske retningslinjer som forteller hva en ansatt kan og ikke kan gjøre. Det må i tillegg være en opplæring som bevisstgjør ansatte på hva som er rett og galt, det kan gjerne foregå ved dilemmatrening. Det må gjøres bakgrunnsundersøkelser på alle dem bedriften samarbeider med, for det er gjerne der risikoen er størst. Kunder og leverandører må også få innsyn i bedriftens etiske retningslinjer. Alle bedrifter må ha god internkontroll, ved for eksempel fakturering, transaksjoner og økonomi. Det må være en solid risikovurdering for å tette alle hull, og i tillegg må det selvsagt finnes en god kanal for varsling, sier Olsen.

Den som leter finner

Olsen har merket at det snakkes stadig mer om korrupsjon.

- Det har skjedd mye de siste årene, og svært mye siden jeg begynte å jobbe med dette for 20 år siden. Da jeg begynte å jobbe med korrupsjon var det ikke så mye fokus på verken det eller hvitvasking, men så skjedde det noe og det kom flere store saker. De kom nok fordi det ble lett etter dem, det er slik at jo mer vi graver jo mer finner vi. Det er ikke mer korrupsjon nå, men det avdekkes mer. Vi i Norge ligger langt frem i dett arbeidet, sier Olsen.

Ann Iren Bævre951 98 788ann.iren.bevre@adresseavisen.no

foto
Drapstruet: Eva Joly har opplevd både bakvaskelser og drapstrusler som utrettelig korrupsjonsjeger. Foto: Vegard Eggen