- I fylkesutvalget denne uka ble det klart at vi hadde 21 millioner kroner til overs på budsjettet for 2016 som kan brukes neste år. Av dette har vi satt av 18 millioner kroner til å utbedre flaskehalser på fylkesveier for skogbruknæringen.

Det sier leder for komiteen for kollektivtrafikk og regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Stig Klomsten (Ap).

Han tar tak i Adresseavisens artikkel fredag, der Allskog ber regjeringen om å sette av penger på statsbudsjettet til å forsterke en rekke bruer i Trøndelag som er for svake til å tåle de største tømmertrailerne skognæringen benytter seg av.

Prioriterer de verste flaksehalsene

Klomsten er opptatt av at dette initiativet er tatt av fylket selv, og mener det er en satsing på skogbruksnæringen som går ut over det regjeringen har satt av til formålet.

- Skulle regjeringen satt av like mye penger over statsbudsjettet til alle fylker som det vi har gjort til utbedringer nå, måtte de ha bevilget over 320 millioner kroner. Det har de ikke gjort, sier Klomsten.

Han forteller at det nå blir opp til administrasjonen i fylkeskommunen og Statens vegvesen å avgjøre hvilke strekninger som skal få prioritet.

Egentlig midler til veier

Samferdselssjef i fylkeskommunens administrasjon, Oddveig Kipperberg, er glad for ekstrabevilgningen fra politikerne. Hun sier imidlertid at vedtaket i fylkesutvalget må bli endelig bekreftet i fylkestinget neste uke for at det skal være gyldig.

Hun forteller også at det i utgangspunktet ikke er satt av penger til utbedring av bruer, men til veier.

- Pengene er satt av i posten for fundament- og dekkelegging. Dette er en annen post en brukonstruksjoner. I utgangspunktene skal pengene som settes av i denne posten brukes til utbedring av veier der det er akselrestriksjoner, sier Kipperberg.

- Så i utgangspunktet skal ikke penger i denne posten brukes til å styrke bruer, slik Allskog ber om?

- Nei, ikke i utgangspunktet. Men blir vedtaket formalisert i fylkestinget neste uke, vil vi sette oss ned sammen med vegvesenet og prioritere hvilke strekninger som kan utbedres, sier Kipperberg.

Håper på bruutbedring

Spesialrådgiver i Allskog, Ole Hartvig Bakke, synes nyheten om at det settes av 18 millioner kroner for å bedre flaskehalser er god.

Han påpeker imidlertid at det ikke er veiene som er hovedutfordringen for skognæringen, men at det er bruene som er mest kritisk.

- Bilene har som kjører tømmer har mange hjul, så aksellasten blir ganske godt fordelt. Det er de lange bruene som er det største problemet, og vi håper man kan fordele noen av disse midlene slik at bruene også blir prioritert, sier Bakke.