- Grunneierne må bli herre i eget hus, og da må vi fjerne vernet, sa Fløttum, før han kastet nok en brannfakkel inn i den direktesendte debatten fra Trøndelagsmøtet.

- Vi må også vurdere om allemannsretten og fri ferdsel må bort!

Temaet for debatten var potensialet for naturbasert turisme i Trøndelag, men ifølge grunneieren fra Midtre Gauldal legger ikke slik turisme igjen nok penger med dagens regelverk.

Gomme og rømme

- Fjellområdet jeg sokner til, Forollhogna, har blitt nasjonalpark, som betyr at jeg har mistet 15 000 mål. For det fikk jeg en erstatning på 70 000 kroner fra herfra og inn i evigheten, sa Fløttum, som mener vern gjør drift og utvikling umulig.

- Ikke alle kan drive seterturisme. Det er ikke plass til at alle kan koke gomme eller rømme, sa han.

Fløttum pekte på at friluftsloven gir tillatelse til at grunneiere kan ta betalt for ferdsel i opparbeide områder, men at det blir umuliggjort når områdene underlegges vern.

Han pekte på paradokset i at turister i mange år har måttet betale for å komme inn på Nordkapp-plataået.

- Storkapitalismen får begynne, mens vi småbrukere er underlagt strengt vern, sa han.

- Kan kombineres

Næringsminister Trond Giske (Ap) mente at det er fullt mulig å kombinere vern og bruk.

- Vi blir stadig flere mennesker på planeten vår, og vi bor stadig tettere. Å oppleve urørt norsk natur vil være eksotisk og spennende, og da er det også betalingsvilje for det, sa Giske, men understreket:

- Én ting som er helt sikkert, i hvert fall så lenge vi sitter med makten, er at allemannsretten vil bestå!

Vil bevare

Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener det er mulig å tjene gode penger på naturbasert reiseliv, og pekte på Flatanger der aktører tilbyr blant annet havørnsafari.

- Men det krever at vi ikke ofrer havørnene for kraftutbygging, og at vi ikke bygger ned den urørte naturen, sa han.