Det sier styreleder i Salvesen & Thams, Bjørn Wiggen. Nylig ble det klart at Salvesen & Thams blir en del av partnernettverket som etableres på Varig Orkla arena. Selskapet har inngått en såkalt gullpartneravtale med Varig Orkla arena, som innebærer at selskapet legger totalt 1,35 millioner kroner på bordet over en periode på tre år.

– Det er flere årsaker til at vi ønsker å være med på dette. For det første synes vi det er meget positivt at det nye travanlegget etableres på Fannrem. Vi ønsker å bidra til ei god etablering. Som en del av avtalen, bidrar vi blant annet med å få etablert et meget spennende og for så vidt et unikt serveringstilbud på arenaen (se egen sak, red. anm.), noe som er hovedgrunnen til at vi sa ja til å inngå en partneravtale. Vi ser også at etableringa skaper utvikling og aktivitet både på Fannrem og i Orkland for øvrig, noe som også er et viktig moment for oss, sier Wiggen.

Liker nettverksmodellen

En annen grunn til at Salvesen & Thams er blitt fristet til å legge penger på bordet for å bli partner, er bedriftsnettverket som nå er under etablering, og hvor man nå utlyser ei stilling som leder av nettverket.

– Vi synes denne nettverkstankegangen er meget positiv. Vår erfaring fra Thamsklyngen er at det å jobbe i nettverk, avføder store synergier og verdiskaping. At ulike aktører kan møtes og diskutere på tvers av næringsgrener, er veldig utviklende for alle, og det bidrar til å skape motivasjon og satsningslyst, sier Wiggen.

Næringsarealer

Salvesen & Thams er som kjent en stor aktør innen eiendomsutvikling i Orkland. Og mens selskapet tidligere har vært stor på boligutbygging, satses det nå i tillegg betydelig på næringsarealer.

– Vi ser at etableringa av Varig Orkla arena også stimulerer næringslivet. Vi har fått flere henvendelser både om næringstomter og næringslokaler, som et direkte resultat av etableringa. Og det skal bli veldig spennende å se hvordan dette utvikler seg.

Utviklinssjef Per Jørgensen i Varig Orkla arena hentydet allerede under Thamskonferansen at Bjørn Wiggen og Salvesen & Thams måtte komme på banen. Nå har det skjedd. Foto: Jan Are Melgård

– Optimisme og vekst

– Hva med boligsida? Merker dere økt etterspørsel der?

– Det er klart at når det etableres arbeidsplasser, så har det også en effekt på etterspørselen etter bolig, sier Wiggen, som er glad for at det nå skapes vekst på Fannrem.

– Vi fornemmer en betydelig økt optimisme og vekst på Fannrem. Flere aktører har som sagt tatt kontakt med oss i forbindelse med at de vurderer etablering på Fannrem. Generelt kan man si at Fannrem står betydelig høyere på agendaen hos næringslivet nå, sammenlignet med hva som har vært tilfelle tidligere.

– Skaper rykte

Wiggen er også tydelig på at Orkland kommune fortjener ros for at man nå opplever vekst og optimisme.

– Kommunen har vært, og er, veldig offensiv i sin satsing mot næringslivet. Man har vært flink til å legge til rette for nye næringsetableringer. Det skaper et rykte som sprer seg, med det som resultat at enda flere banker på døra til Orkland med nye arbeidsplasser.

– Hva med trav? Er du interessert i travsport?

– Nei. Men man skal aldri si aldri, sier Wiggen og ler.

«Styrket laget»

Utviklingssjef Per Jørgensen ved Varig Orkla arena opplyser til ST at han er utrolig glad og fornøyd med å ha fått Salvesen & Thams med på laget som gullpartner. Så viktig var det for Jørgensen å få med Salvesen & Thams, at han valgte å «styrke laget» før det første møtet med Salvesen & Thams-direktør Bjørn Wiggen.

– Da jeg så smått tyvstartet i jobben som utviklingssjef i april, sto Bjørn Wiggen og Salvesen & Thams øverst på lista mi over virksomheter jeg ønsket med som partner. Jeg tenkte at Salvesen & Thams og Bjørn Wiggen er selve «inkarnasjonen» på lokal verdiskaping. Jeg traff Wiggen så vidt mens jeg var i Rosenborg, men jeg visste at Sverre Brandhaug (tidligere stjernespiller på RBK, red. anm), hadde hatt en del med ham med gjøre fra event-tida i Rosenborg, og ba derfor ham om å bli med på det første møtet. Du kan si det slik at jeg ville styrke laget litt, da det var så viktig å få Wiggen og co. med. Siden ble det flere møter, og jeg er utrolig glad for at Salvesen & Thams har valgt å gå inn som gullpartner. Salvesen & Thams er også utrolig sterke aktører på matsida. Og for alle som skal besøke Varig Orkla arena, vil det bli gull verdt at Salvesen & Thams og Stein Dyrseth, som skal bygge opp matkonseptet, er med. De er knallgode, sier Jørgensen.