– Mange andre ønsker seg umiddelbart noe som er sitt når de vet de skal jobbe i Forsvaret her. Vi vet at det er utfordringer med å huse dagens personell nå, og at det skal øke fremover i takt med at antall fly øker og man når full operativ evne ved basen. Det handler mye om å være så sentralt at det er kort vei til hurtigbåten, sier Aleksander Buvarp, eiendomsmegler i Lokalmegleren & Partners.

Forsvaret forventer et behov på rundt 160 flere forsvarsboliger enn det er i dag frem mot at Ørland flystasjon skal være fullt operativ som F-35 kampflybase i 2025.

Forsvarsbygg vurderer å dekke deler av langtidsbehovet for boliger til Forsvarsansatte rundt Ørland flystasjon med langtidsleie i det private markedet.

Forsvarsbygg har meldt om voldsom interesse for å leie ut boliger innenfor 50 kilometer fra Ørland flystasjon, som er grensen de har satt.

Totalt undersøker etaten om de klarer å få leid inntil 95 leiligheter i minst 20 år med kontrakter som ikke kan sies opp.

– Ikke stor innvirkning

Dersom Forsvarsbygg får klarsignal fra Forsvarsdepartementet om å leie inn boliger på lang sikt, tror ikke eiendomsmegler John Kolbjørn Baardsgaard i Eiendomsmegler 1 sin avdeling på Fosen det vil få noen stor innvirkning på boligmarkedet.

– De som kommer hit og vil leie, de kommer som regel i boligmarkedet på et senere tidspunkt. De vil teste plassen og hvordan det er å bo her, sier Baardsgaard.

Han mener det bare er positivt at de leier i en periode på mellom et år og fem år i forsvarsboliger.

– De fleste som kommer flyttende, vil leie og om de trives veldig godt vil de investere i bolig igjen etterpå. Det vil også være en begrenset periode de har lov til å leie disse boligene så på ett eller annet tidspunkt må de ut og finne seg bolig selv, sier Baardsgaard.

Større påvirkning andre steder

Buvarp sier også at han ikke tror eventuell langtidsleie av private boliger til forsvarsbruk vil påvirke prisene i boligmarkedet stort.

- Den store påvirkningen Forsvaret vil ha på boligmarkedet rundt flystasjonen er nok ikke fra Forsvarsboliger, enten om Forsvarsbygg skal eie eller leie, sier han.

– Påvirkningen kommer fra at det er flere som ønsker å kjøpe boliger. Det er bra for markedet. Det er jevnere utvikling i tilbud og etterspørsel og større sirkulasjon i markedet, fortsetter han.

– I løpet av de neste tre til fem årene vil boligmarkedet nok øke vesentlig i prosent. Det geografiske området det er presse på utvides også fra Brekstad og ut på store deler av gamle Ørland kommune og til Bjugn. Der vil nok mye skje, tror Buvarp.

Flere byggeprosjekter?

Forsvarsbygg måtte stanse utbyggingen av 68 egne forsvarsleiligheter fordi Forsvarsdepartementet ikke fant finansiering og mente prosjektet var for dyrt.

Buvarp tror at langtidsleie av forsvarsboliger i liten grad vil gjøre at flere leilighetsprosjekter i området rundt flystasjonen vil realiseres.

- Jeg tror ikke avkastningen vil være stor nok til at det er så veldig interessant for mange entreprenører eller utbyggere. Det kommer helt an på prisnivået Forsvarsbygg er villig til å akseptere. De har stanset sitt eget leilighetsprosjekt fordi det ble for dyrt, så vi får se hva som skjer nå, sier Buvarp.

Eiendomsmegler John Kolbjørn Baardsgaard i Eiendomsmegler 1 sin avdeling på Fosen. Foto: Ketil Ring

Baardsgaard derimot tror det kan hende at noen begynner å bygge boliger utelukkende med tanke på utleie til Forsvarsbyggs prosjekt.

– Ja, det vil vi fort se, typiske investorer hvor det kan være veldig gunstig og oversiktlig inntektskilde de neste 20 årene. Det kommer nok flere, det tviler jeg ikke på, sier Baardsgaard.

Annen gruppe

Buvarp sier han i løpet av det siste drøye året har opplevd ekstremt bra pågang i boligmarkedet fra forsvarsfolk. Han sier at det er en annen og yngre gruppe som starter i forsvarsboliger enn de som er på boligjakt.

– Det er viktig at forsvarsboliger gjør at folk velger å etablere seg på denne siden av fjorden. Så virker det som Forsvaret i økende grad ser at de for beredskapens del har behov for at flere bor slik at de ikke må ta ferge eller hurtigbåt for å komme på jobb, sier Buvarp.

Aleksander Buvarp, eiendomsmegler i Lokalmegleren & Partners. Foto: Jakob Ellingsen

Opplevelsen hans er at de som er på visning har klart ønske om å eie noe eget.

– De som bor i forsvarsboliger er mer de som ser for seg å være på Ørlandet i en kortere periode før de skal videre, sier Buvarp.

Han opplever også at flere som ser for seg å være på Ørlandet i en periode blir værende lengre.

– De får kjærester og etablerer seg her. Da ønsker mange seg ut av forsvarsboligene, som er mer sitt eget marked, sier Buvarp.

– Det er stor etterspørsel av boliger i Brekstad-området. Det er behov for flere boliger. Basens og Forsvarets største effekt på markedet er nok at bolig er en enda sikrere og bedre investering enn det er i dag allerede, sier Aleksander Buvarp.

Eiendomsmegler John Kolbjørn Baardsgaard i Eiendomsmegler 1 sin avdeling på Fosen. Foto: Ketil Ring