– I EU og innenfor rammen av det europeiske kraftsystemet har man klare regler for at systemoperatørene skal være uavhengige av politisk styring, sier Lien til Adressa.no.

LES OGSÅ: Vil utsette frist for høyspentledning

LES OGSÅ: Ny skjebnedag for trøndersk vindkraft

LE OGSÅ: Dropper vindparkene på Fosen

Konsesjonen for den 25 mil lange høyspentlinja mellom Namsos og Surnadal krever at det er tatt en investeringsbeslutning på minst 1000 megawatt (MW) vindkraft langs strekningen.

– Konsesjonen er gitt, og vilkårene ligger fast. Så er det opptil Statnett å gjøre sine vurderinger hva som er tilstrekkelig - det har jeg ikke jeg noen anledning til å gjøre, sier Lien.

Statnett gir nå utbyggere 12 dager på å forplikte de 1000 MW som er nødvendig for å få bygd linja, hvis ikke vil byggingen bli utsatt. Lien vil ikke spekulere i om det er realistisk.

– Det er en hypotetisk problemstilling. Per i dag har vi en beslutning om null megawatt, sier Lien.

Landbasert vindkraft i Norge er avhengig av subsidier gjennom den norsksvenske elsertifikatordningen, som ble innført i 2012. Da ble det besluttet å gi subsidier til nye kraftanlegg som var i produksjon innen 31.12.2020. Siste uke vedtok Stortinget å utvide fristen med ett år.

Det kan gi kraftselskapene det pusterommet de trenger for å få på plass en løsning både i Trøndelag og andre steder, mener Lien.

– Vi fra regjerings side har utvidet ordningen med ett år nettopp for å redusere risikoen for aktørene, sier han.