Det er en konsekvens av at Konkurransetilsynet tillater at Coop overtar Icas norske virksomhet.

Som en del av avtalen har Coop forpliktet seg til å selge 43 butikker til Bunnpris og 50 butikker til Norgesgruppen.

I den siste uken har Bunnpris-ledelsen forhandlet på høygir med Coop, forteller Bunnpris-sjef Christian Lykke til adressa.no.

– Vi henvendte oss til Coop på tirsdag i forrige uke. Vi hadde det første møtet på onsdag, og vi har hatt møter omtrent døgnkontinuerlig til vi ble enige om en avtale rundt klokken 05.30 sist tirsdag, sier han.

Utenfor Midt-Norge

Hvilke butikker de overtar er allerede klart, men Lykke sier at Coop skal få informere de butikkene det gjelder først. Men de nye Bunnpris-butikkene ligger i hovedsak utenfor Midt-Norge, der kjeden er sterkest i dag.

– Fordelingen er gjort ut ifra konkurranseforholdene på stedet, så der det ligger mange Bunnpris-butikker fra før så blir det ikke flere, sier han.

Lykke sier at prisen er konfidensiell, men at både de og Coop er fornøyd med avtalen. Lykke sier at de foreløpig finansierer oppkjøpet på egen hånd.

Etter oppkjøpet er gjennomført vil det være rundt 255 Bunnpris-butikker i Norge, og kjeden vil få en årlig omsetning på rundt syv milliarder kroner. Det er en økning på rundt 25 prosent. Han anslår at Bunnpris' markedsandel vil øke fra 3,4 til 4,3 prosent i det norske dagligvaremarkedet.

– Vi har hatt tre-fire tunge år både resultatmessig og omsetningsmessig, og 2014 ble også negativt for oss. Så det var veldig bra at vi fikk til dette, sier Lykke, som sier at oppkjøpet vil bidra til å få plusstall i regnskapene.

– Det er en veldig stor handel og en veldig god dag for oss, sier han.

Rema holdt utenfor

Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan uttalte i Adresseavisen onsdag at han gjerne ville samarbeide med Bunnpris om å kjøpe Ica-butikker, men Lykke sier at de ikke har informert Rema om denne avtalen.

Bunnpris og Rema har i flere år samarbeidet om innkjøp, men Lykke sier at et samarbeid om kjøp av butikker ikke har vært aktuelt.

– Vi har bare et innkjøpssamarbeid med Rema, og det ville vært helt unaturlig å informere en av våre største konkurrenter om dette, sier han.

Når det gjelder Reitans uttalelser i Adresseavisen, svarer han:

– Jeg leste om det i avisen i dag, men det var første gang jeg har hørt noe om det. Jeg har ikke snakket med dem på et halvt år, sier Lykke.

– Kunne gitt svekket konkurranse

Konkurransetilsynet mener at et oppkjøp fra Coop av hele Icas virksomhet i Norge kunne ført til «vesentlig begrenset konkurranse i 90 lokale markeder», og det er Coop som har foreslått til tilsynet å selge til sammen 93 butikker til Bunnpris og Norgesgruppen.

Coop overtar gjennom avtalen rundt 550 Ica Norge-butikker i tillegg til logistikk- og støttefunksjoner.

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet, bekrefter at siste innspill fra Coop kom bare dagen før fristen gikk ut.

– Coop leverte revidert forslag til avhjelpende tiltak 3. mars. Da kom forslaget om salg av de 93 butikkene til Bunnpris og Norgesgruppen, sier Gabrielsen.

– Så ikke en eneste butikk ble foreslått solgt til Rema 1000?

– Coop la frem forslag om salg til Bunnpris og Norgesgruppen, sier Gabrielsen.

– Hvordan ser tilsynet på at Norgesgruppen, som allerede har nesten 40 prosent av markedsandelene, med dette blir enda større?

– Vi har ikke funnet at dette vil ha vesentlige negative konsekvenser for konkurransen verken lokalt eller nasjonalt. Det kan også sies at de 50 butikkene Norgesgruppen nå skal kjøpe har en samlet omsetning som er lavere enn de 43 butikkene Bunnpris skal overta, sier Gabrielsen.

– Hvordan vurderer tilsynet Norgesgruppens innkjøpsmakt overfor leverandører når de nå blir en enda større aktør?

– Vi har vurdert at den endringen som skjer ved at Norgesgruppen får kjøpe 50 butikker ikke vil begrense konkurransen vesentlig i noe nasjonalt marked gjennom endringer i kjøpermakt.