- Situasjonen er enda bedre enn forventet. Det er ekstraordinært bra, sier Christer Johansen, driftsleder hos Salmar.

- Vi fant tre lus

Johansen har ansvar for 15 merder med til sammen 2,6 millioner oppdrettslaks på lokaliteter som heter Rataren og Rataren 2, mellom den nordlige delen av Frøya og øyene Sula og Mausund. Johansen sier at hvis den gode lusesituasjonen fortsetter i noen uker til, kan dette bli den første laksen på lang tid som Salmar sender til slakting og som overhodet ikke har vært til lusebehandling, rett og slett fordi det nesten ikke finnes lakselus.

foto
Driftsleder Christer Johansen i Salmar.

- Når vi teller lus, finner vi en og annen, men det er så godt som ingen. Ved tellinger gjennom sommeren og høsten i fjor var det i en rekke merder ingen lus i det hele tatt. Slik var det i uke etter uke, sier Christer Johansen.

LES OGSÅ: Fiskeriministeren letter på lusekrav

0,01 lus per laks

Ifølge den nyeste offisielle rapporteringen av lakselus, hadde de to Salmar-lokalitetene henholdsvis 0,01 og 0,02 hunnlus per fisk. Myndighetenes grense for å sette i verk tiltak går ved 0,5 hunnlus per fisk. Det samme er stort sett situasjonen i hele området Frøya nord. Også andre oppdrettsselskap i det samme området har rapportert inn lusepåslag med to tall bak komma, varierende fra 0,01 til 0,08. Den lokaliteten som har rapportert flest lus den siste uken, har ifølge oversikten 0,26 hunnlus per fisk.

LES OGSÅ: Lerøy fikk millionbot på grunn av lakselus

- Har fått kontroll

- Situasjonen nå er en helt annen enn den har vært, sier Asgeir Østvik, veterinær i det uavhengige veterinærselskapet Åkerblå.

foto
Veterinær Asgeir Østvik i veterinærselskapet Åkerblå.

Østvik sier at situasjonen var ute av kontroll i 2015 og i 2016, mens det i 2017 var en kraftig nedgang i antall lakselus.

- Vi har en situasjon nå som er veldig lovende. Det ser ut til at bransjen har fått kontroll over lusa i det området vi kjenner til, som er Nordmøre og den sørlige delen av Trøndelag, sier Østvik.

Andre peker på at lakselusa er under kontroll i et enda større område, fra Stadt i sør til Sandnessjøen i nord.

LES OGSÅ: Han finner mikroplast i alle prøvene fra havet

Lusekoordinator

- Er det en fare for at det igjen blir mye lus når det blir vår og temperaturen stiger?

- Oppdretterne greide å begrense lusepåslagene våren og sommeren 2017. Det er akkurat nå enda mindre påslag enn det var i fjor, og det tyder på at bransjen kan greie å begrense luseangrepene også denne sommeren, sier veterinær Asgeir Østvik.

Veterinærselskapet Åkerblå har rollen som regional lakseluskoordinator for Midt-Norge.

LES OGSÅ: I 2016 var det skrekkelige forhold for laks og lus

- Slavisk renhold

Laksen som nå står i merdene hos Salmar på nordsiden av Frøya, ble satt ut i februar i fjor. Denne fisken skal etter planen slaktes i månedsskiftet mars/april.

- Hvis den gode situasjonen fortsetter, kan det bli minimalt med avlusing av denne generasjonen, kanskje ingen, sier Christer Johansen.

Salmars driftsleder peker på fire årsaker til at lusesituasjonen har gått fra veldig ille til veldig lovende:

- Årsaken er slavisk renhold, rensefisk, luseskjørt rundt merdene og tett samarbeid mellom oppdrettsselskapene, sier Johansen.

foto
Forebygger: Ifølge Mattilsynet er det viktig at det er lite lakselus ved starten av året, fordi det reduserer risikoen for store luseangrep senere på året, når sjøtemperaturen øker. Illustrasjonsfoto.

Selskapene samarbeider

- Vi som er driftsledere i oppdrettsselskapene møtes jevnlig. Der blir vi enige om hva vi skal gjøre og når det skal skje. Vi setter ut smolt i merdene samtidig og vi slakter fisk samtidig. Derfor er vi stand til å legge hele området brakk i mange måneder etter at fisken er sendt til slakting. Brakklegging er et viktig tiltak mot lus, sier Johansen.

Enorme verdier

32-åringen i Salmar har ansvar for enorme verdier. De 2,6 millioner laksene i hans 15 merder vil ha en salgsverdi på mellom 600 og 700 millioner kroner når de blir slaktet i mars/april. I hele området Frøya Nord står det mellom 16 og 18 millioner nesten lusefrie laks i sjøen. Samlet verdi er på flere milliarder kroner.

Høyere slakteverdi

Oppdrettsselskapene får større verdi på laksen hvis de kan unngå lusebehandling.

- Før laks skal avluses, må den sultes. Det vil si at avlusing fører til at fisken legger på seg mindre, sier Johansen.

Østvik legger til at bedre fiskevelferd og mindre lusesmitte til vill laks er andre positive konsekvenser.

Mattilsynet: – For tidlig å si

Mattilsynet gleder seg med oppdretterne, men mener det er for tidlig å avlyse luseproblemet.

- Det er store regionale forskjeller i mengden lakselus, og når vi ser på landet som helhet, er situasjonen nå omtrent den samme som på dette tidspunkt i fjor, sier Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Willmann legger til at det er for tidlig å si hvordan det vil bli i år.

- Generelt sett er det utrolig viktig med lite lus ved starten av året, fordi det letter presset utover i sesongen, når temperaturen øker og mengden lus har en tendens til å øke, sier Wilmann.