Frem til nå har alle elbiler vært helt fritatt fra engangsavgift. Dette endres i statsbudsjettet for 2018 som legges frem i dag, skriver Aftenposten.

Men engangsavgiften vil i praksis bare fordyre de største og tyngste elbilene.

Blant bilene som er på markedet i dag, er det i all hovedsak ulike Tesla-modeller som vil bli berørt, ifølge Aftenpostens kilder.

Vektfradrag skjermer andre

Konsekvensene av regjeringens forslag til endringer vil variere fra noen tusenlapper til flere titusen kroner i økt pris, avhengig av vekt, for de modellene som blir berørt.Les også: Én av to nye personbiler er ladbar

Samtidig innføres et vektfradrag i engangsavgiften som gjør at lettere elbiler fortsatt skal fritas for engangsavgift.

«Vanlige» elbiler vil ikke få økt avgift. Det gjør derimot de større og tyngre Teslaene.

Staten taper ti milliarder

Statens inntekter fra bilavgifter har de siste årene blitt kraftig redusert på grunn av eksplosjonen i andelen elbiler og ladbare hybrider som ruller på norske veier.

foto
Vanlige elbiler som den lille hvite på bildet vil ikke få økt avgift. Det gjør derimot de større og tyngre Teslaene. Foto: Olav Olsen

Etter det Aftenposten kjenner til, vil statens inntekter fra bilavgifter i 2017 være redusert med hele ti milliarder sammenlignet med da regjeringen tiltrådte i 2013.

Antallet elbiler og ladbare hybrider i Norge er mer en seksdoblet siden Erna Solberg overtok som statsminister:

Slike biler utgjør i dag 19 prosent av den norske bilparken.

– Store, tunge biler som sliter på veien

I regjeringspartiene har fordelingsvirkningen og signaleffekten ved at så mye av elbil-fordelene tilfaller velstående Tesla-eiere skapt bekymring og irritasjon.Les også: Oppdrettsnæringen gir rekordhøyt nybilsalg

Det er noe av bakgrunnen for grepet som nå gjøres.

– Det som utfordrer avgiftsfordelene mest, er Tesla, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til Aftenposten før nyheten om neste års «elbil-avgift» var kjent.

I april skrev DN at Tesla X-kjøpere hittil har fått momsfritak på en halv milliard kroner.

Limi påpeker at selv om Tesla var innovatører på området, er Tesla-bilene «stor, tunge biler som sliter på veien».

– Den eneste fordelen med dem er mindre utslipp. De betaler ikke for å bruke veien. Det blir litt utfordrende på sikt. Jeg tror derfor at det er der diskusjonen kommer til å starte først, sier Limi, som inntil i høst var Frps finanspolitiske talsmann.

foto
Ny avgift: Frem til nå har alle elbiler vært helt fritatt fra engangsavgift. Dette endres i statsbudsjettet for 2018 som legges frem i dag. Blant bilene som er på markedet i dag, er det i all hovedsak ulike Tesla-modeller som vil bli berørt. Foto: Morten Abrahamsen

Han spår at avgiftsregimet for elbiler blir videreført med en «litt annen utforming enn i dag», men påpeker at avgiftsincentivene skal ligge til 2020.

Må forhandle med Venstre og KrF

For å ha flertall for neste års statsbudsjett, er regjeringspartiene avhengige KrF og Venstre. Det er dermed ikke sikkert at den nye Tesla-avgiften overlever høstens budsjettforhandlinger.

Spesielt Venstre har vært svært opptatt av å beholde de økonomiske fordelene for elbil-eiere.Les også: Harald gråt en skvett da han fikk Norges første Tesla Model X

KrF har tidligere åpnet for å se på et tak for hvor dyr bilen kan være og hva som kvalifiserer for avgiftsfritak.

Aps Marianne Marthinsen har tatt til orde for å kutte avgiftsfritaket til Tesla-kjøpere.

Trolig også endringer for hybrider

Stortinget har tidligere bedt regjeringen legge frem forslag til en endring i engangsavgiften som påvirker hybridbiler.

Omleggingen skal bidra til at ladbare hybridbiler med lang elektrisk rekkevidde kommer bedre ut enn biler med kort elektrisk rekkevidde.

foto
Ny avgift: Frem til nå har alle elbiler vært helt fritatt fra engangsavgift. Dette endres i statsbudsjettet for 2018 som legges frem i dag. Blant bilene som er på markedet i dag, er det i all hovedsak ulike Tesla-modeller som vil bli berørt. Foto: Ole Martin Wold

Alt tyder på at dette kommer i budsjettet. Omleggingen var ventet fra i sommer, men ble utsatt fordi hverken Statens vegvesens motorvognregister eller Skatteetaten satt på data om ladbare hybridbilers elektriske rekkevidde.

Taper mest på redusert engangsavgift

Ifølge en oversikt Frps stortingsgruppe utarbeidet i fjor høst, var den direkteeffekten av de politiske endringene som var gjort i bil- og drivstoffavgiftene siden 2013 et kutt på 1,5 milliarder kroner.

Dette tallet viser hvordan avgiftskuttene hadde slått ut om det hadde kjørt like mange biler av samme type og med samme drivstofforbruk på norske veier nå, som for fire år siden.

Men slik er det ikke i virkeligheten:

Stadig flere kjøper elbiler som er helt fritatt for engangsavgift og har svært lav årsavgift.

* Avgiftene er vridd slik at det er gunstigere å kjøpe biler med lave utslipp. Hybridbiler har fått gunstigere betingelser, og flere kjøper denne typen biler enn tidligere. Les også: Elbilmarkedet: - Nå kommer bilkjempene

* Nyere biler har mer drivstoffgjerrige motorer. Dette gir utslag både i hvor store inntekter staten henter inn på bensin- og dieselavgift, og på andre typer avgifter.

* Det er reduksjon i engangsavgiften som står for det klart største inntektstapet for staten – hele 5,8 milliarder kroner ifølge 2017-budsjettet.

Les også: - Elbil-ferie er sosialt