foto
Vinner: Regjeringen og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (t.h.) gir Enova-direktør Nils Kristian Nakstad nesten 1,2 milliarder mer å rutte med. Foto: TERJE VISNES

– Krisen vil erfaringsmessig være over om få år. Vår tids største utfordring, klimakrisen, vil vare mye lengre, sa Kristin Halvorsen da hun i formiddag la fram regjeringens krisepakke.

Like etter kunne hun kunngjøre at statsforetaket Enova får en betydelig økning i ressurstilgangen for å gi krisepakken en grønn profil og tiltakene som settes inn, mer varig klimagunstig effekt.

– Veldig glade

Ved Enovas kontor i Trondheim, er gleden stor for at det nå kan deles ut enda mer penger til energieffektiv omlegging.

– Vi er selvfølgelig veldig glade for at vi nå er i posisjon til å få en slik rolle i regjeringens krisepakke. Hva dette innebærer av konkrete muligheter, må vi få komme tilbake til, sier kommunikasjonsansvarlig Bård Bjerkaker i Enova til adressa.no.

Med den kraftig økning i Enovas rammer ønsker regjeringen å benytte en situasjon med ledig kapasitet til å skape en mer miljøvennlig energiforsyning. Satsingen på miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon økes derfor med 1,19 milliarder kroner i 2009.

Ifølge en pressemelding fra Olje- og energidepartementet, innebærer forslaget at aktiviteten på alle områder innen energiomleggingen kan økes. Den økte satsingen bidrar, ifølge regjeringen, til reduserte utslipp og er i tråd med klimaforliket.

Etablerte programmer

Den særskilte satsingen skal sikre viktige arbeidsplasser i en nedgangskonjunktur. Ved å kanalisere satsingen gjennom etablerte programmer i Enova, kan prosjektene raskt settes i gang. Blant annet blir det viktig å følge opp de kommunale og fylkeskommunale bygningene og anleggene som nå skal rehabiliteres og oppgraderes.

– Det er et stort effektiviseringspotensial i offentlige bygg og anlegg, Staten legger nå opp til en omfattende oppgradering av disse byggene og anleggene, ved å øke overføringene til kommunene. Disse investeringene skal vi dra veksler på i lang tid framover. Derfor tar vi nå ansvar for at energiløsningene som etableres er tilpasset fremtidens krav, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i departementets pressemelding.