– De siste månedene har det vært en nedgang i tallet på helt arbeidsledige. Dette skyldes at flere arbeidssøkere har startet i tiltak, men også at det er færre nye arbeidssøkere nå enn for noen måneder siden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav til Aftenposten.no.

De siste sesongjusterte tallene fra Nav, presentert fredag formiddag, viser at det i juli var 500 færre helt arbeidsledige i Norge – sammenlignet med måneden før. Dette føyer seg inn i rekken av positive tall de siste månedene, og Nav innrømmer at de så for seg en annen utvikling.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet den siste tiden har vært bedre enn vi forventet, bekrefter Vågeng.

Ved utgangen av juli er det registrert 87.700 helt arbeidsledige hos Nav. Dette er 2400 flere enn på samme tid i fjor. Arbeidsledigheten er dermed 3,2 prosent – mot 3,1 prosent i juli i fjor. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkende på tiltak er nå 99.600 personer – 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Analytiker: – Tallene overrasker positivt

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), som også ble presentert fredag, bekrefter at arbeidsledighetstallene kan ha nådd toppen.

Ifølge SSB var det i andre kvartal i år 134.000 arbeidsledige i Norge. Det er 12.000 flere enn i samme kvartal i fjor, men 1000 personer færre enn i første kvartal i år. Årsaken til at Nav og SSBs tall spriker, er at SSB også inkluderer arbeidssøkende som ikke er registrert hos Nav.

– Sesongjusterte tall for den registrerte ledigheten overrasker positivt, mens AKU-ledigheten er mer i tråd med våre prognoser. Vi har et anslag om at AKU-ledigheten skal opp 4,9 prosent i år, men så langt ser vi 4,7. Så den må litt videre opp for å treffe våre prognoser, sier Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom i DNB Markets. Hun antyder en nedjusering av ledighetstallene.

– I våre anslag tror vi på noe videre oppgang i arbeidsledigheten, selv om dagens tall sår noe tvil om dette. Vi må ta det med i beregningen når vi skal lage nye prognoser, og det trekker nok i retning av at vi må nedjustere prognosene litt. Men det er vanskelig å si om ledighetstoppen er passert, sier Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Verste over i oljesektoren?

Tallene fra Nav viser at arbeidsledigheten i juli har gått mest ned i Østfold og Sogn og Fjordane. Men det er også deler av landet hvor trenden ikke har slått inn. Aust-Agder og Finnmark er fylkene med størst økning i arbeidsledigheten siste måned.

Juli-tallene kan også tyde på at de verste kuttene i oljesektoren er tilbakelagt. I løpet av juli gikk arbeidsledigheten ned i de fleste yrkesgrupper. Innen ingeniørfag – som har vært sterkt rammet av oljekrisen – har arbeidsledigheten vært uendret.

– Vi har ikke sett at ledigheten i oljesektoren og den svake oljeprisen har spredt seg til andre sektorer. Det er overraskende at det ikke har spredt seg mer, kommenterer Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Men det er fortsatt mange ledige personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag: 32 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Reduserer sannsynligheten for nytt rentekutt

Tross utviklingen de siste månedene: Arbeidsledigheten er fortsatt større enn på samme tid i fjor. Den siste månedens tall viser også igjen at arbeidsledigheten slår ulikt inn – og at vestlandsfylkene fortsatt er rammet av utviklingen i oljebransjen. I Rogaland er arbeidsledigheten 34 prosent høyere enn i juli fjor.

De siste arbeidsledighetstallene reduserer trolig sannsynligheten for et nytt rentekutt.

– Å hindre en markert oppgang i ledigheten er mye av grunnen til at de har satt ned renten fire ganger. Isolert sett vil derfor dette redusere sannsynligheten for et rentekutt, men det kommer et ledighetstall til før rentemøtet. Derfor er det for tidlig å konkludere hva de vil gjøre i september ut fra dette tallet alene, sier Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.