Det står om 2–300 arbeidsplasser når Orkdal og Malvik kjemper om den nye Norsk Kylling-fabrikken, der Rema 1000 skal investere én-to milliarder kroner.

Etter at styret i Norsk Kylling i juni fant ut at det ikke blir aktuelt å bygge nytt i Midtre Gauldal, står det mellom Furumoen på Grønøra i Orkdal og Sveberg i Malvik.

Ingen av kommunene har tenkt å gi seg i kampen om Reitans milliardinvestering.

Les også: Fylkesmannen sier foreløpig nei til milliardfabrikk i Orkdal

Utvider på Sveberg

Orkdal må ta en runde med Fylkesmannens for å få godkjent omregulering for Norsk Kylling på Furumoen. Malvik og privateide Sveberg Næringspark AS jobber samtidig med å gjøre Sveberg-tomta (tidligere Kjeldsbergtomta) så lekker som mulig for den nye kyllingfabrikken som skal bygges.

- I løpet av sommeren har vi satt i gang en prosess for å gjøre tomta på Sveberg større, slik at vi imøtekommer Norsk Kylling sine behov. Tomtealternativet i Malvik bli nå jevnstor med andre alternativer, og tomta er nå så stor som Norsk Kylling har sagt den må være, sier Ingrid Aune (Ap), ordfører i Malvik.

foto
Ingrid Aune, ordfører i Malvik Foto: Øyvind Lein

Ifølge Norsk Kylling-sjef Kjell Åge Stokbakken, er en tomt opp mot 150 mål det ideelle. Om kort tid vil Malvik kommune og grunneier Sveberg Næringspark AS trolig kunne tilby i nærheten av 130 mål mot dagens 97 mål mellom Nortura og Abrahallen på Sveberg.

Les også: Over 100 kan miste jobben ved Norsk Kylling

- Vi jobber med en utvidelse på 20–30 mål av kommunalt areal. Her må det fylles ut, grensejusteres og omreguleres før utvidelsen og salg til Sveberg Næringspark AS slik at deres tomt blir på den størrelsen Norsk Kylling etterspør, sier næringssjef i Malvik kommune, Ole Christian Iversen.

- Vi legger ikke skjul på at vi gjør dette fordi vi er ute etter å tiltrekke oss Norsk Kylling, sier Iversen.

Ny medeier på tomta

Deleier, daglig leder og styreleder i Sveberg Næringspark AS, Kaare Arnstad bekrefter at de jobber sammen med Malvik kommune om dette.

- Ja, vi har intensjon om å tilfredsstille kravene fra Norsk Kylling, og ønsker å kjøpe til kommunalt areal for å ha en større tomt å tilby, sier han.

Frem til i fjor eide han den 97 mål store tomta sammen med Kolbjørn Selmer etter at de to kjøpte eiendommen av Kjeldsberg Eiendom i 2016. Nå har Selmer solgt sin andel i Sveberg Næringspark AS til investor Hasle Gjerde.

- Vi har jobbet sammen med kommunen og har også fått gjennom reguleringsendring for å imøtekomme Norsk Kyllings ønsker til byggehøyde og plassering av bygg på eiendommen, sier Arnstad.

- Norsk Kylling har også sagt at tomta på Sveberg er dyrere enn den i Orkdal. Hvordan ser dere på det?

- Jeg har merket meg at de hevder det. Men når sluttregnskapet gjøres opp, mener jeg tomta i Orkdal vil bli like dyr. Tomta på Sveberg er ferdig planert og det er gjort mye reguleringsarbeid som ikke er tilfelle på den andre tomta, sier Arnstad.

Ny runde på Furumoen

Fortsatt står Orkdals alternativ på Furumoen øverst på Norsk Kyllings ønskeliste, bekrefter administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken.

- Det forutsetter selvsagt at reguleringen går i orden, sier Stokbakken.

Som Avisa Sør-Trøndelag meldte forrige uke, vil ikke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foreløpig gå med på å omdisponere matjord på Furumoen i Orkdal til nytt fabrikkområde for Norsk Kylling. Etter et møte med kommunen torsdag, sier imidlertid Fylkesmannen ja til en ny vurdering.

- Vi er villige til å ta en runde til når vi har fått de opplysningene vi har bedt om, sier landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Tore Bjørkli til Adresseavisen.

Håper på rask avklaring

Når vi skriver september 2017, er det allerede gått ett år og tre måneder siden styret i Norsk Kylling besluttet at de må flytte fra dagens fabrikk på Støren i Midtre Gauldal for å kunne satse som eieren Rema 1000 ønsker.

- Når må tomtevalget skje?

- Vi må ha en avklaring relativt raskt. Vi har ikke mer tid enn vi trenger. Vi vil gjerne ha den fabrikken opp, men får bare avvente reguleringsarbeidet i Orkdal nå og jobbe parallelt med Malvik. Det er viktig at prosessene får gå riktig for seg, sier Stokbakken.

- Hva betyr relativt raskt? Når bør dette endelig avklares? Innen nyttår, ett år, to år?

- Vi vil gjerne ha en avklaring innen nyttår. Hvis ikke kan det hende vi må tilbake og tenke på nytt, sier Stokbakken.