– Med et nødskrik klarte vi det, sier Ivar Grong Nesset, daglig leder av Hopsjø Kyst og kultursenter AS siden 2016. Han har akkurat dumpet ned i godstolen og er klar for påske og sesongåpning. Snuoperasjonen har kostet, men nå gleder han seg stort.

Gleder seg over en engasjert stab av ildsjeler, over god oppslutning fra sponsorene, gjentatte overskudd i kassa og mange spennende prosjekter på gang. Nå pusses det opp både i tradisjonell betydning og det skapes nye aktiviteter som antakelig aldri før har vært en del av Hopsjøens allerede meget rikholdige historie.

Lørdag 1. oktober 2016, det er klart for årsmøte i Handelstedet Hopsjø SA på Hitra. Selskapet har nærmere fem millioner kroner i gjeld, og andelseierne stilles overfor tre valg: salg (overdragelse av gjelda) til en av de to aktørene som har meldt sin interesse for stedet, eller å melde selskapet konkurs.

- Hold stedet på lokale hender, og gi oss et aktivt styre, så kommer dugnadsinnsatsen tilbake, krevde Nattseilerne-leder Harald Brataas i et intervju med lokalavisa i forkant av møtet.

En lang historie kort fortalt: Det lokale alternativet ble valgt, slik Harald ba om, med knappest mulig margin mellom de to tilbyderne.

Tanken var at Hopsjøen skulle selges for gjelda, 5 millioner kroner i nytt lån kombinert ny aksjekapital på 1 million kroner. Sambygdingen Ivar Grong Nesset tok ett steg fram. Sammen med Vegard Wollan og Magnar Karlsen sa han: «Vi garanterer for en halv million. Om bygda kan reise tilsvarende, har vi nok.» Andelskjøpet gikk strålende og Hopsjø Kyst og Kultursenter AS kunne starte snuoperasjonen, gjenreisingen.

- Med et nødskrik klarte vi det. Kemner, banker... det var en opprydningsjobb og man må tåle å stå i det. Men hvis man tør å snakke med inkassoselskaper... De fikk jo pengene sine alle disse, sier Grong Nesset for å gjøre den vanskelige historien kort.

foto
Hopsjøens venner foran krambua på Hopsjøen. Foto: Hopsjø kyst og kultursenter

Fallet hadde skapt mye uro i bygda, ikke minst for hva framtida nå ville bringe. Hopsjøbrygga hadde jo internasjonal handelshistorie helt tilbake til 1730, altså er det mye mektig lokalhistorie i veggene.

Gjenreisingen

April 2022:

Vi skrur tida fram til nå.

- Vi har fått en frihet, sier Ivar Grong Nesset og peker i regnskapsprotokollen. Økonomisk status for de tre siste driftsårene er positiv.

– Vi har en plan og en økonomi som gjør at vi nå kan bruke fire- femhundre tusen i året. I 2021 brukte vi 578.000 kroner på utvikling og vedlikehold.

Han er fornøyd med hvordan ting har gått, både organisatorisk og økonomisk.

– Modellen er at alle har 1 stemme, også Vegard, Magnar og jeg. Vi kunne jo bli mistenkt for å ønske kuppe noe. Nå er vi totalt 250 aksjonærer hvor alle har 1 stemme, inklusiv de 144 som var andelshavere fra 1990 (Da Hopsjøstiftelsen ble dannet.) Denne konstruksjonen er jeg veldig fornøyd med. 250 aksjonærer som også har et insitament for å besøke Hopjsøen og delta i dugnader. Det er veldig mange som ser at det har en verdi å ta vare på historia.

Om det har vært lett?

– Vi møtte jo noe skepsis i starten, medgir han. Men:

- Et godt lag på mange nivå nå

– Men etterhvert har hele bygda sluttet opp om det nye selskapet Jeg føler at vi er et godt lag på mange nivå nå, gjennom støtteforeninger, styret, vi har sponsorer, en tiårsavtale med Ansnes brygger, samarbeidet med Dolmsundet hotell. Det er mange som ser potensialet i Hopsjøen, forteller Grong Nesset.

Mye av den nye aksjekapitalen gikk med i reorganiseringa og de to første driftsårene gikk med tap.

- Fra 2019 begynte vi å tjene penger igjen, så nå er aksjekapitalen snart inntakt igjen. Det er viktig at vi kan tjene penger hvert år og at vi har et handlingsrom. Nå har vi penger som vi bruker til videreutvikling av innhold og vedlikehold. Pr i dag føles det trygt, med 16 sponsoravtaler på plass, sier Grong Nesset.

I alle disse årene har han i stor grad «fjernstyrt» snuoperasjonen fra sitt kontor i Oslo. Nå er han på vei til å bli hitterværing igjen på heltid.

– De to første åra brukte jeg halvparten av tida mi. Så hvis jeg ikke hadde vært min egen arbeidsgiver, hadde jeg vært oppsagt, sier han og ler, men tar seg fort inn igjen: - Det er ikke viktig, men det som er viktig er det teamet vi har klart å etablere. De representerer god kompetanse, god ansvarskompetanse.

Grong Nesset understreker gang på gang at dette har vært og er et lagarbeid. Han går stolt igjennom organisasjonskartet over ti styremedlemmer med klart definerte roller.

– Dette er grunnmuren, gjentar han flere ganger.

foto
Sommerlige dager på Hopsjøbrygga, med Hopsjødagene som ett av sommerens høydepunkter. Foto: Hitra-Frøya

– Arve-Ulrik (Fjeldberg) er vaktmester på skamlønn. Han jobber i alle fall fem ganger mer enn han får på lønnsslippen. Arve sitter ikke i styret, men er en viktig medspiller. I han har vi vår egen kultursjef som har veldig fokus på å ta vare på Hopsjø-historien.

Noen har vært med i «alle» år. Andre er nye fra 2016.

Grunnmuren

– Dette er folk som stakk fram hodet da det hele sto og bikka i 2016. Sammen er vi god kompetanse og flott engasjement, så vi er et team. Jeg tok nok den største jobben i starten, mens nå er engasjementet i høyeste grad til å leve med. De som sitter i styret er fortsatt sentrale i den daglige dugnaden. Dugnadsånden er ikke som den var for 30 år siden, men bevares, vi er jo heldig. Denne gjengen drar jo med seg folk når noe skal gjøres. Vi begynner å få et system i det vi gjør nå og har ansvarlige i de ulike oppgavene som skal gjøres, forteller han.

foto
Styremedlemmene i Hopsjø kyst og kultursenter.

Flere av sponsorene har også fornyet avtalene sine for nye tre år. Hemne sparebank er en av dem.

– Hemne sparebank synes det er viktig at kystkulturens historie blir ivaretatt. Hopsjø kyst- og kultursenter ivaretar og informerer om kystkulturen på en forbilledlig måte, sier banksjef Tor Espnes til lokalavisa. Daglig leder Stian Vatn ved Dolmsundet hotell vektlegger det samme.

– Det gjøres et godt arbeid fra flere hold, og mange har nok fått øynene opp for den kulturskatten vi har i Hopsjømiljøet. Framtiden ser lys ut for Hopsjø’n, sier Vatn.

– Hopsjøen for oss er mange spennende attraksjoner, som Traktørstedet Landstrykeren, Krambua, Nattseilerne Hvalfangstmuseet, «Hermetikken», tursti og mye mer. Attraksjonene og fasilitetene på Hopsjøen passer godt både til turister, spisegjester og grupper. Kontinuitet og forutsigbarhet er alfa og omega for Hopsjøen, og at Hopsjøen består som turistattraksjon og leverandør av levende kystkultur er viktig for hele øysamfunnet, sier Vatn.

Også hovedsponsor kommunen har fornyet sin avtale.

- Sett fra ei som er innflytter i Hitra, bidrar Hopsjøbrygga, Hopsjø kyst- og kultursenter sterkt til å gi Hitra sjel. Samtidig gir stedet spennende kunnskap om fortida både til innflyttere, besøkende og om man er 4. generasjons hitterværing. Og for å bedre forstå nåtida er kunnskap om fortida viktig. Stedet er altså et sentralt lokalt kulturminne som blir svært godt ivaretatt. Hopsjø Kyst og Kultursenter er en seriøs lokalhistorisk aktør, der ildsjeler og entusiaster gjør en omfattende innsats for å ta vare på og ikke minst videreutvikle Hitras lokale kulturarv rundt handelsstedet Hopsjø. Dette er noe av bakteppet for hvorfor Hitra kommune går inn med årlige tilskudd, sier kommunedirektør Ingjerd Aastad.

Ivar Grong Nesset setter pris på et enda tettere samarbeid med kommunen.

– Hitra kommune har vært sponsor av Hopsjøen i alle år, men ikke noe fast og som vi kunne forvente var sikkert. Vi fikk gode møter med kommunen og den første faste avtalen ble signert i 2019.

– Hva betyr disse avtalene for dere? - De betyr at vi kan planlegge på kort og litt lengre sikt, svarer han.

foto
Kjell Roar Sæther åpner Hvalsalongen. Foto: Hopsjø kyst og kultursenter

– En viktig milepæl for oss

Til sammen gjør alle sponsoravtalene at Hopsjø kyst og kultursenter AS har rundt 700.000 kroner i sikre, årlige inntekter. Utleie-avtalen med Dolmsundet hotell er en annen viktig økonomisk pilar. Driftsavtalen med Ansnes Brygger, som drifter kjøkkenet i restauranten, er en tredje.

– Avtalen med Dolmsundet hotell var en viktig milepæl for oss. Hotellet leier all vår utleiekapasitet bortsett fra restauranten. Vi har brukt over 400.000 kroner på to nyoppussa leiligheter i annekset, pluss leilighet i Guveranten. Til sammen åtte rom i Fabrikken, som nå blir leid ut, vasket, redd opp, og alt blir tatt vare på. Og vi sender faktura en gang i måneden, sier daglig leder og sender en stor takk til Karl Vatn og Stian Vatn ved hotellet for samarbeidet.

– Det skaper trygghet, akkurat som sponsoravtalene. Leieinntektene kommer inn hver måned og vi mister ikke nattesøvnen. Å styre likviditeten på Hopsjøen nå er en enkel oppgave, mener Grong Nesset.

Det sterkere økonomiske fundamentet har ildsjelene omsatt i en rekke oppussings- og nyskapingsprosjekter, både inne og ute.

Oppussing og nyskaping

I tredje etasje på hovedbrygga er for eksempel et tidligere roterom pusset opp for en kvart million. Den såkalte «Hvalsalongen» kan nå brukes både til omkledningsrom for artister og som selskapslokale eller møterom.

På planen står blant annet etablering av et Escape Room, utvidet båt-tilbud, frisbeegolf og rebusløype med historisk innhold.

– Dette er nye, små ting og gir ikke store penger. Men vi er for dårlig på å skape et tilbud utover musealt og mat, medgir Grong Nesset. Men han er ved svært godt mot:

– Vi tar det systematisk nå både i forhold til økonomi og hvor slitent ting begynner å bli. Vi har for eksempel en grunnmur på ei brygge som holder på å rase ned. På ytterbrygga ble det gjort en kjempedugnad i fjor. Ja, det er hele tida noe. Så ønsker vi at det skal se fint ut. Guvernanten er nå klar for utvending renovering i sommer. Skilting er et annet viktig prosjekt. Ved parkeringa har vi fått på plass et stort oversiktsbilde. Og vi får på plass museal skilting av hvert bygg og historien rundt dem. Det nye samarbeidet med Kystmuseet gir en stil som Hopsjøen fortjener, sier han fornøyd.