Hydro Sunndal har startet opp igjen kapasiteten i hallen Su3, som ble stengt i 2009 som følge av finanskrisen, og produserer nå mer enn aldri før. Nylig passerte verket også milepælen 10 millioner tonn ferdigproduserte produkter fra støperiet til Hydro på Sunndalsøra.

- Det er et voldsomt tall, som viser at verket har vært drevet lenge og godt, sier økonomisjef Egil Brevik til Adresseavisen.

Dobling av støperi-produkter

Beveger du deg gjennom Nordre i Trondheim, ser du mye aluminium. Bilene, vinduene, bygningene. Overraskende mye er laget av aluminium - og mye kommer fra Sunndal.

Går man mer bak tallene til støperiproduksjonen ved aluminiumsverket på Sunndalsøra, så ser du en stor endring i utviklingen fra støperiproduktene de siste årene. I produksjonslinjen for støpelegeringer, som i hovedsak leverer til den europeiske bilindustrien, er det fra 2011 til 2014 en dobling av antall produktvarianter.

- Ordrestørrelsene blir mindre på leveringer til bilmotorer enn til felger, men med forskningssenteret på Sunndalsøra og en god organisasjon ellers, får vi til å lage nye, mer avanserte produkter, som ingen slår oss på. Dette er et bevisst strategivalg for vår del. Kundene er kresne, ikke minst innenfor bilindustrien, men det liker vi, sier støperisjef Arnt Johnsen.

Les også: Hydro-toppsjefen ombestemmer seg

Les også: Pene tall for Hydro Sunndal

Litt forenklet kan vi si at Hydro Sunndals støperi har gått fra å levere relativt enkle legeringer, som til felg-produsenter, til å levere spesiallegeringer. De mer avanserte produktene går til Apple, bygningsbransjen og ikke minst til bilindustrien, som bruker aluminium både i chassis og til sine motorkomponenter. Etter hva Adresseavisen kjenner til er både BMW, Peugeot, Volkswagen og Ford på kundelista til Hydro.

Miljøjuks kan gi alu-vekst

Miljøjukset som ble oppdaget i forhold til forurensingsmålingene ved flere av Volkswagens bilmodeller, kan bety økt vekst for aluminiumsindustrien.

- Det er ennå tidlig å si noe om hva utslippsskandalen vil bety rent konkret, men det er ikke tvil om at økt bruk av aluminium er en god løsning for bilselskaper som jakter på lavere utslipp fra bilene de produserer. Derfor kan dette faktisk resultere i ytterligere økt aluminiumsett etterspørsel fra transportsektoren, sier informasjonssjef i Hydro, Øyvind Breivik, til Adresseavisen.

Han medgir at metallprisene er for tiden lavere enn hva Hydro helst skulle ha sett.

- Vi forventer at etterspørselen etter aluminium vil øke med mellom 25 til 40 prosent frem mot 2020. Markedet ligger der og vi har de rette segmentene, sier den nye fabrikksjefen ved Hydro Sunndal, Eivind Mikalsen.

- Gjør vi da hjemmeleksene våres, så vil dette gå bra. Jeg er optimistisk og har sterk fremtidstro for metallet vi produserer, sier Mikalsen.

Svak krone i forhold til dollaren hjelper Hydro også, siden aluminiumen selgers i dollar, mens Hydro har mye av kostnadene i en svak norsk krone.

- Med krisen i oljebransjen, merker vi også at det er lettere å få tak i god arbeidskraft, sier Breivik.

Les også: Svakt resultat for Hydro

Les også: Norsk Hydro sørger for en stigende Oslo Børs

Volatile markeder

Det er signaler både fra Kina og fra USA om selskaper som vil kutte i produksjonen sin dersom prisene holder seg lave i lengre tid. I Hydro har dette hittil ikke vært et tema, og det er ingen planer om å stenge ned noe av produksjonen ved aluminiumsverkene i Norge.

- Som respons på finanskrisen tok vi aktive grep som har bedret konkurranseevnen til den norske delen av porteføljen vår betydelig. Dette har vi fått til både gjennom å redusere vår egen kostnadsbase og ved å vri produktporteføljen vår inn mot mer avanserte produkter som gir høyere betaling. Derfor er vi i stand til å håndtere lavere markedspriser nå enn vi var da finanskrisen slo inn, sier Breivik. Han vil ikke spå om markedsutsiktene i månedene fremover.

- Det er vanskelig å uttale seg konkret om hva som vil skje de nærmeste månedene, men i et litt lengre perspektiv er det ikke tvil om at verden trenger mye mer aluminium, blant annet for at bilene vi kjører skal bli lettere og slippe ut mindre CO2. Derfor har vi klokkertro på fremtiden til produksjonen vår både i Sunndal og andre steder i Norge.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

foto
- Vi forventer at etterspørselen etter aluminium vil øke med mellom 25 til 40 prosent de nærmeste årene, sier den nye fabrikksjefen ved Hydro Sunndal, Eivind Mikalsen. Foto: Tommy Fossum
foto
Fra 2011 til 2014 har støperiet til Hydro Sunndal doblet antall produktvarianter til 48. - Ordrestørrelsene blir mindre på leveringer til bilmotorer enn til felger, men med forskningssenteret på Sunndalsøra og en god organisasjon ellers, får vi til å lage nye, mer avanserte produkter, som ingen slår oss på, sier støperisjef Arnt Johnsen. Foto: Hydro
foto
Støperisjef Arnt Johnsen (til venstre) og økonomisjef Egil Brevik ved Hydro Sunndal har stor framtidstro. Støperiet har levert ti millioner tonn siden oppstarten - og lager stadig flere spesiallegeringer. - Vi kan produsere mye som våre konkurrenter sliter med, sier Johnsen. Foto: Tommy Fossum