Det melder YS selv i en pressemelding.

– Vi forventer at våre medlemmer i de videre forhandlingene får ytterligere tillegg slik at de sikres økt kjøpekraft, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter.

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret i Spekter. Forhandlingene i Spekter pågår i flere runder. Det innebærer at det nå blir lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Kronetilleggene som det nå er enighet om, blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Deretter avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger.

Mangfold og likestilling

Partene er enige om at det under forhandlingene skal legges vekt på likestilling/likelønn og at det skal tilrettelegges for likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov, heter det i pressemeldingen.

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere våren 2022.