Det kommer frem av en søknad til kommunen, datert i slutten av mars.

Oppdrettsanlegget skal ligge utenfor øya Levringen i Osen kommune, og skal kunne produsere 2500 tonn på det meste ifølge søknaden.

– Vi søker en lokalitet for produksjon av laks. Dette er ikke en stor lokalitet, men miljøundersøkelser og strømmålinger viser at den er godt egnet for produksjon, sier prosjektleder Monicha Seternes til Fosna-Folket.

Fire års arbeid

Hun forteller at firmaet har jobbet for å få til oppdrettsanlegg her i flere år.

– Det er ganske nøyaktig fire år siden vi startet jobben med å få på plass en produksjon i Osen kommune, men prosessen har vært forsinket på grunn av kommunens arealplan for sjø, sier hun.

– Nå er den på plass og lokaliteten som vi søker på er den samme som den vi ønsket i 2018. Nå krysser vi fingrene for at alt faller på plass, sier Seternes.

Slakt i 2024

Nå skal Måsøval foreta en marinarkeologisk undersøkelse av havbunnen under der hvor oppdrettsanlegget skal komme. Dette for å utelukke at det er kulturminner som kan bli skadet ved forankring av anlegget.

– Dette vil bli gjort i samarbeid med Åkerblå AS og en forsker fra NTNU Vitenskapsmuseum, sier Seternes.

– Om alt er ok og høringspartene finner lokaliteten egnet, ser vi for oss første utsett i 2023 og slakting i slutten av 2024, sier hun.

Et slikt anlegg kan stå klart i Osen i 2023. Her fra et av firmaets anlegg utenfor Frøya. Foto: Øyvind Nordahl Næss/Måsøval

Seternes minner om at det fortsatt er en del som skal på plass før alt er klart til å sette den første laksesmolten på sjøen.

– Foruten anlegget og flåten må vi skaffe oss både landanlegg og folk som skal jobbe på anlegget. Vi håper selvfølgelig på at vi blir godt mottatt i kommunen og at vi får lokale søkere på stillingene. Måsøval ønsker å være tilstede der de driver og ønsker også det i Osen kommune, sier Seternes.