Det var stor jubel i laksenæringen forrige måned da Kina opphevet eksportrestriksjonene fra de tre fylkene og forholdet var tilsynelatende normalisert igjen.

Daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) omtalte det som en «kjempegod nyhet for sjømatbedriftene våre».

Nå viser det seg at Kina fremdeles ikke har godkjent oppdrettsselskapet Nordlaks, som fortsatt er totalt utestengt, ifølge Fiskeribladet.

Salmars slakteri på Frøya i Trøndelag og Lerøys slakteri på Skjervøy i Troms er heller ikke godkjent.

- Jobbes iherdig

– Det var på laks fra nettopp disse tre det var påståtte funn som gjorde at de stengte. Vi vet ikke hvorfor de ikke er godkjent igjen enda, og har sendt over informasjon til kinesiske myndigheter med ønske om at også disse åpnes, sier seniorrådgiver Harald Misje i Mattilsynet.

Salmars konsernsjef Ole-Andreas Ervik bekrefter at de fortsatt ikke får eksportert laks til Kina fra slakteriet på Frøya.

- Ifølge våre kilder jobbes det iherdig for å få opphevet denne begrensningen slik at vi kan starte eksport til Kina så snart som mulig, skriver Ervik i en tekstmelding til Adresseavisen.

Han skriver også at de har god tro på at dette vil løse seg innen kort tid.

Salmars slakter også laks andre steder i landet, men ifølge Ervik har de nå ingen eksport til Kina overhodet.

Frykt for sykdommer

Bakgrunnen for at Kinas tre år lange eksportrestriksjon på norsk laks var frykt for at kinesisk fisk skulle bli smittet av fiskesykdommer som PD og ILA, som var påvist i de utestengte fylkene.

De fleste land, inkludert Norge, har ingen restriksjoner mot fisk som har hatt denne sykdommen, ettersom det er ikke er farlig å spise laks med PD. Kina har imidlertid et slikt krav, og i fjor undertegnet Kina og Norge en lakseprotokoll der partene ble enige om at det kun kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg uten mistanke eller påvisning av fiskesykdommene ILA eller PD.

Tidligere i ble det kjent at en Salmar-tilknyttet kvinne hadde blitt fengslet i Kina, anklaget for omfattende smugling av laks fra Vietnam til Kina. Ifølge Ole-Andreas Ervik har selskapet ikke fått noen signaler om at dette er årsak til at de fortsatt er utestengt.