Har utviklet GPS som varsler politikontroller

foto