Oppdrettskonsernet på Frøya la tirsdag morgen frem resultatet etter første kvartal.

Det viser at inntektene endte på 2,5 milliarder kroner, noe som var 100 millioner kroner høyere enn i samme periode året før.

Lakseprisen i første kvartal var 5,52 kroner lavere per kilo enn i samme periode i fjor, men selskapet slaktet 5300 tonn mer laks enn i første kvartal i 2017.

Selskapets såkalte operasjonelle driftsresultat endte på 708,1 millioner kroner, som var en økning fra 670,7 millioner kroner i første kvartal i fjor. Per kilo slaktet fisk var likevel resultat lavere enn for ett år siden.

Olav-Andreas Ervik tok nylig over som konsernsjef i Salmar etter Trond Williksen, og han kaller det et «blandet kvartal for Salmar-konsernet».

- Prisoppnåelsen i kvartalet har vært god og den underliggende driften er tilfredsstillende i samtlige av konsernets virksomhetsområder. Høyere underliggende kost på slaktet fisk i Nord-Norge og lavere aktivitet i salg- og prosesseringsaktivitetene påvirker derimot resultatet negativt, sier Ervik i en børsmelding.

Selskapet opplyser i kvartalsrapporten at de så langt har investert rundt 700 millioner kroner i havmerdprosjektet. Merden «Ocean Farm 1» er nå inne i en tolvmåneders pilotfase for utprøving, og den første fisken i merden vil bli slaktet i andre halvår i år.