foto
Fornøyde. Fra v. Merethe Storødegård fra NHO, Nina Jensen i Avinor og Berit Rian fra Næringsforeningen i Trondheim og omegn, er glade for å ha nådd frem med argumentasjonen overfor flyselskapene. Foto: FRANK CADAMARTERI

Det skjer til tross for at begge selskapene i fjor varslet at de ville redusere rutetilbudet fra Værnes.

Årsaken til vendingen er arbeidet og engasjementet til Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes.

- Vi kom med tydelige tilbakemeldinger. Dette er utrolig viktig for næringslivet, så det er all grunn til å juble, sier regiondirektør Merethe Storødegård i NHO.

Mange møter

KLM kuttet i slutten av oktober rutetilbudet til to daglige avganger, etter å ha fløyet tre om dag siden 2010 Fra slutten av mars er de tilbake på tre rundturer per dag, mens SAS ikke har rukket å kutte i sitt tilbud, slik de varslet.

6. november i fjor og 20. januar i år møtte luftfartsforumet representanter for Avinor. Og i april og 17. desember i fjor var det Sas-ledelsen som ble utsatt for høyt press.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i Sas bekrefter at det er luftfartsforums fortjeneste at de opprettholder tre daglige avganger.

- De har jobbet forbilledlig, presentert tallgrunnlag og vist et enormt engasjement. Vi kommer til å se belegget an og justere ut fra det med hva vi flyr ruten med, sier han

Bra for næringslivet

- Flyselskapene har vært lydhøre. Det er bra. Det viktige er at vi kan presentere tall og faktagrunnlag som dokumenterer at det vil være lønnsomt, sier Nina Jensen i Avinor, som var med på møtene.

Hun tror suksessoppskriften er det tette luftfartsforum-samarbeidet der så vel politikere, næringsliv, reiseliv, Avinor og andre offentlige etater står sammen

- Må benyttes

- Dersom næringslivet og andre ønsker å beholde rutene er det nå viktig at de benyttes, sier Berit Rian fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, som også sitter i luftfartsforumet.

Interessegruppen har nå som prosjekt å sørge for bedre forbindelse mellom Værnes og Stockholm. I dag flys ruten med bare en direkterute daglig hver vei. Målet er i første rekke to, en på morgen og en på ettermiddag/kveld.

Kopieres i Bergen

Bergenserne vil nå lære av suksessoppskriften fra Trøndelag og innlemmer tunge næringslivsaktører sterkere i sitt lokale luftfartsforum, Fly BGO. Dette har tidligere bestått av representanter for fylkeskommunen, Avinor og reiselivsnæringen.

- Vi kopierer gjerne noe som er gjort i Trøndelag så lenge det fuiungerer, sier Avinors lufthavnsjef på Bergen lufthavn Flesland, Aslak Sverdrup.

foto
Justerer opp. Sas hører på argumentasjonen fra Luftfartsforum Trondheim Lufthavn Værnes og kutter ikke den tredje daglige avgangen til København. Foto: FRANK CADAMARTERI