Inntektene fortsetter å øke for teknobedrift i Trondheim

foto