Witzøes ligningsformue redusert med ti milliarder etter omorganisering

foto