I Osen kommune er færre enn fem personer registrert som arbeidsledig. I Navs tabell for ledighet i hver kommune, blir det utførlig gjort rede for ulike sider ved ledighetstallene.

Færre enn fem ledige

I Osen, kommunen lengst nord på Fosen, på grensen mellom Sør- og Nord-Trøndelag, er arbeidsledigheten så lav at Nav velger å ikke oppgi nøyaktig antall personer som er registrert helt ledige. Men det er færre enn fem. I prosent av arbeidsstyrken er ledigheten i Osen oppgitt til 0,4. Det er den laveste prosentvise ledigheten i Sør-Trøndelag.

LES OGSÅ: - Ventetiden kan være belastende

Blir «gjemt» i statistikken

I Nord-Trøndelag er det tre kommuner som har så få arbeidsledige at de blir "gjemt bort» i statistikken. Det gjelder kommunene Røyrvik, Fosnes og Høylandet. I de tre nordtrønderske kommunene avslører månedsstatistikken fra Nav verken antall ledige personer eller hvor stor prosentvis andel av arbeidsstyrken som er ledige. Det er to fellesnevnere for de fire trønderske kommunene som er best i ledighetsstatistikken: De har lavt folketall og er utkant i utkanten.

LES OGSÅ: Her er detaljer om arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag

Folketallet går ned

- Hva gjør dere i Osen siden det nesten ikke er arbeidsledighet, ordfører John Einar Høvik (Ap)?

- Det er en fantastisk plass, vet du!

Litt mer alvorlig peker ordføreren på to årsaker til den lave ledigheten, der den ene er bra, mens den andre ikke er fullt så bra.

- Generelt er det friske og raske folk i Osen. På den andre siden har vi negativ folketallsutvikling. Til tider er det vanskelig å få tak i tilkallingsvikarer. Da må vi ofte utenfor kommunens grenser for å hente folk, sier John Einar Høvik.

LES OGSÅ: Hjemme hos en ordfører

Ønsker seg barn

- Det må likevel være morsomt å være ordfører i en kommune som nesten ikke har arbeidsledighet?

- Ja, det er det, selvsagt, men vi skulle så gjerne også hatt folketallsvekst og barnefødsler, sier Osens ordfører John Einar Høvik.

I den nyeste folketallsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå har Osen kommune 969 innbyggere. Kommunen er den største arbeidsgiveren. To rederier, to oppdrettsselskap, et kundesenter og en entreprenørbedrift er andre større arbeidsgivere i Osen.

LES OGSÅ: Bare en håndfull innvandrere i Osen

Ledigheten faller

I landet som helhet ble det vel 1400 færre helt arbeidsledige i august, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Hittil i år er det ved utgangen av august 9500 færre arbeidsledige enn det var ved starten av året. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng skriver i en pressemelding at om lag halvparten av bedringen i arbeidsledighet kommer i fylker og næringer som ble hardest rammet av nedgangen av oljenedgangen.

2,7 prosent i landet

I august var det registrert 73900 helt arbeidsledige hos Nav. Det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken, en nedgang fra 3,1 prosent i august i 2016. Medregnet personer på arbeidsmarkedstiltak (bruttoledighet), var 89600 personer, 3,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidsledige.

2,3 prosent i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag var 2,3 prosent, 3985 personer, registrert som helt ledige, en nedgang på ni prosent det siste året.

- Stadig færre går arbeidsledige lenge. Det viser at det er et økende behov for arbeidskraft i fylket. Sør-Trøndelag har et godt arbeidsmarked med økende stillingstilgang i de fleste yrkesgrupper. Dette gjelder spesielt innenfor bygg og anlegg og industri, men også innenfor ingeniør- og ikt-fag ser vi en betydelig økning, sier konstituert fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, Arve Winsnes.

Ved utgangen av august var det hos Nav registrert 1712 ledige stillinger i Sør-Trøndelag. Ti kommuner i fylket har lavere ledighet enn to prosent, med Osen aller lavest. Hitra har fylkets høyeste ledighet med 4,9 prosent, 120 personer.

LES OGSÅ: Her er detaljer om arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag

2,2 prosent i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag er ledigheten på 2,2 prosent, eller 1564 personer, en nedgang på 95 det siste året. I de minste kommunene i fylket er ledigheten to prosent eller lavere. Ledigheten faller i fylkets større kommuner, unntatt i Steinkjer, der ledigheten økte i august. Størst ledighet i Nord-Trøndelag er det i Verran med 4,9 prosent.