Tirsdag sa bygningsrådet et enstemmig ja til å gi rammetillatelse for oppgradering og nybygg i bakgården mot Apotekerveita.

Eiendommene Dronningens Gate 10 og Apotekerveita 16 skal med nybygget til sammen bli et nesten 7000 kvadratmeter stort kontorareal.

Selv om det for tiden står mange kontorlokaler ledige i Trondheim, er ikke administrerende direktør i E.C. Dahls Eiendom, Svein Erik Nordbotten, redd for at mye av lokalene blir stående tomme når de er ferdig utbygd.

- Det er individuelle årsaker til hva som står ledig. Vi har ikke voldsomt stor ledighet i sentrum, fem til sju prosent, og det er stort sett naturlige svingninger. Vi tenker langsiktig på de eiendommene vi har, og dette nybygget er et positivt bidrag til det som står der fra før. Jeg tror det er vanskeligere å leie ut en del nye bygg bygd rundt byen, sier Nordbotten.

Folkeuniversitetet

Postgården er klassifisert som et bygg med høy antikvarisk verdi. Granittfasaden mot Dronningens gate skal ikke endres. Jugendbygget sto ferdig i 1911, og var i 101 år, frem til høsten 2012, hovedpostkontor i Trondheim. Det flyttet da til Munkegata.

E.C. Dahls Eiendom leier i dag ut Postgården til kontorformål. Apotekerveita 16 er hovedsakelig leid av Folkeuniversitetet. Administrasjonen til Folkeuniversitetet i Midt-Norge holder til her, og de har undervisningslokaler og lesesaler her. De leier i dag rundt 1900 kvadratmeter. Kaffebaren Dromedar leier deler av første etasje i Apotekerveita 16, og har bakeri og servering her.

Bakgården mellom Dronningens gate 10 og Apotekerveita 16 ble brukt til varelevering da Posten holdt til her. I dag er det parkering i bakgården og hovedinngang til Folkeuniversitetet.

Bygger i bakgården

I bakgården skal det bygges et nytt bygg, som skal binde sammen Postgården og Apotekerveita 16 til ett stort og sammenhengende kontorbygg. Første etasje bygges slik at det blir kontakt mellom veita og bakgården. Det nye bygges ikke helt inntil Postgården, men trekkes litt ut slik at den gamle fasaden fortsatt kan sees fra Apotekerveita. Det er byantikvaren som krever dette. De to byggene bindes sammen med glassgang i hver etasje. Nybygget skal stå i kontrast til den gamle Postgården, og fasaden skal kles med perforerte aluminiumsplater med en bakenforliggende glassfasade.

Håper på nytt studium

Nordbotten forteller at de håper leie ut mer til leietakerne som allerede leier lokaler i Postgården og Apotekerveita 16. Den største er Folkeuniversitetet, som har 400 studenter. De vil leie mer areal dersom de får godkjent et nytt jusstudium, forteller rektor ved Folkeuniversitet i Midt-Norge, Ann Kristin Emblem.

- Vi har søkt om å få godkjent et treårig bachelorstudium i rettsvitenskap. Avhengig av om vi får det godkjent, kan vi ha behov for utvidelse av lokalene. Det er bebudet en avklaring om dette i løpet av juli, sier Emblem.

Studieforbundet Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon, som tilbyr kurs og studier for voksne fra begynneropplæring til høyskole- og universitetsnivå.

Posthallen står tom

Første etasje i Postgården, hvor den gamle posthallen ligger, er ikke leid ut i dag. Det er ikke klart hva som skal være i disse lokalene.

- Vi har prøvd å gjøre en del utviklingstrekk på den etasjen, men vi har ikke fått gehør for det. Fylkesantikvaren setter en del restriksjoner for hva vi kan gjøre. Posten kommer jo ikke tilbake dit. Nå tenker vi at blant annet Folkeuniversitet også kan være en aktuell leietaker der, men det kan vi ikke si mer om før de får svar på om de får godkjent det nye studiet. Det er en del av kabalen for hele bygget, sier Nordbotten.

Det eksisterende glassprismet over posthallen skal beholdes.

- Vårt ønske var å heve taket i første etasje, sette inn klarere glass, og slik få mer lys ned i første etasje. Det fikk vi ikke lov til, sier Nordbotten.

Nordbotten forteller at de regner med å sette i gang med oppgraderingen og nybygget etter sommerferien, og at det vil stå ferdig 15–18 måneder etter byggestart.