Tirsdag ble det kjent at staten vender tommelen ned for søknaden fra Sintef og næringslivet om en såkalt næringslivs-katapult for havbruk med hovedkontor på Sistranda på Frøya. Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge oppretter i år katapulter for små og mellomstore bedrifter tre andre steder i landet, men for andre gang fikk Frøya nei.

Ja fra fylkeskommunen

Planen om et laboratorium og testsenter for havbruksnæringen blir likevel ikke lagt død. Samme dag som staten sa nei, var det god stemning i fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune da politikerne ble orientert om saken. Mye tyder på at fylkespolitikerne vil gi økonomisk støtte til prosjektet, som har fått navnet Aquatech Labs. Senteret skal særlig være innrettet for at små og mellomstore bedrifter kan teste teknologi og metoder.

Partene som er involvert i prosjektet er allerede i gang med å gjøre nye regnestykker og beregninger av prosjektet. Sigurd Bjørgo, fagkoordinator for marin sektor i Trøndelag fylkeskommune, sier det derfor er for tidlig å si hvor mye penger fylkeskommunen vil delta med.

- Vi stiller opp

- Men at vi vil støtte dette, er klart. Når de største deltagerne sier at nei fra staten ikke forandrer noe, er det lett for fylkeskommunen å stille opp. Vi var skuffet over at vi ikke fikk katapult-støtte, fordi vi mente at dette var et godt prosjekt. Vi brukte likevel ikke mye tid på å deppe. Ambisjonene for et slikt senter er minst like store nå som før Siva og de andre statlige instansene sa nei, sier Bjørgo.

Han legger til at digitalisering og robotisering vil føre til at havbruksnæringen ikke vil være til å kjenne igjen om ti år.

LES OGSÅ: Seks områder Norge bør satse på

Sistranda

Dermed vil det likevel bli et senter for å teste produksjonsmetoder og teknologi knyttet til havbruksnæringen. Aquatech Labs vil ha virksomhet flere steder og hovedkontor i Blått kompetansesenter på Sistranda på Frøya. Sigurd Bjørgo er også styreleder i Blått kompetansesenter, der fylkeskommunen er største eier.

Blått kompetansesenter er et bindeledd i havbruk mellom kunnskapsmiljøer og næringsliv.

Teknofisk: Lakseproduksjon er blitt viktig for teknologibedrifter og annen virksomhet som er blitt del av leverandørindustrien til havbruksnæringen.

Søkte om 30 mill.

I søknaden til staten om å få bli katapult, ba søkerne om 30 millioner kroner. Av dette skulle 25 millioner brukes til utstyr, mens fem millioner skulle være driftsstøtte. I søknaden gikk det videre frem at katapulten på Frøya skulle bli selvfinansierende etter tre år.

Ifølge avisen Hitra-Frøya har IR-sjefen i Salmar, Runar Sivertsen, slått fast at også Salmar vil støtte det planlagte testsenteret og laboratoriet.

- Dette skal vi få til!

Karl Almås i Sintef Ocean var koordinator for katapult-søknaden til Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

- Etter at staten sa nei, har jeg det siste døgnet snakket med en rekke folk, som har en felles holdning om at dette skal vi pinadø få til! Det er fantastisk morsomt å se det engasjementet som avtegner seg for denne saken; over hele fjøla, fra næringsdrivende, lokalpolitikere, fylkespolitikere, til byråkrater. Vi har engasjementet, pengene, kompetansen og trua. Det er ingen som kan stoppe oss nå, sier Karl Almås.