Garanterer at trondhjemmerne ikke må betale for trøndersk nettfusjon

foto