- Vi er nødt til å se på fortettingspolitikken, hvis vi er opptatt av å bevare en del av småhusbebyggelsen i byen, sier Venstres Erling Moe.

Han stemte likevel ikke for å ta klagene til naboene til rekkehuset med tre leiligheter i Peder Kroghs veg 17 til følge.

Mandag var han for å støtte naboene.

- Jeg gjorde en ny vurdering i går kveld (mandag, journ.anm.). Etter en totalvurdering og en befaring mener jeg fortettingen kan godtas, men jeg forstår naboene, sier Moe.

Kroghs Bolig, hvor Sergiy Vasylevskyy er styreleder ifølge Brønnøysundregistrene, står bak utbyggingen, som ligger mellom småhusbebyggelsen på Prestegårdsjordet på Nedre Berg. Naboene har blant annet klaget fordi de mener bygget er for høyt. Byggesakskontoret avdekket at tegningene de ga byggetillatelse på hadde beregnet mønehøyden for lavt. Men etter å ha fått nye tegninger som fortsatt viste mønehøyde under lovens ni meter, opprettholdt de rammetillatelsen.

Naboene har også klaget på tap av sol, og at det nye rekkehuset får for mye innsyn inn til naboene. I tillegg har de fått tilbakeslag av kloakk i kjelleren, etter at Kroghs Bolig har flyttet vann- og avløpsledninger. Vasylevskyy avviser at flyttingen er årsaken.

Fem nye naboboliger

Reguleringsplanen for området er fra 1952, og derfor har utbyggingen fått flere dispensasjoner. Vasylevskyy har også hatt en sentral rolle i byggingen av en tomannsbolig på nabotomta i Biskop Skaars gate 4.

Senterpartiets Marte Løvik foreslo på vegne av Sp, Høyre og Miljøpartiet de Grønne at bygningsrådet skulle ta naboenes klager til følge. Forslaget fikk fire stemmer. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, SV og Venstre sikret flertall med seks stemmer for rådmannens forslag om å opprettholde rammetillatelsen.

Løvik mener de to utbyggingen burde vært sett i sammenheng.

- Det kan fortettes her, men ved å ivareta stedets karakter. Det var bygningsrådet opptatt av på nabotomta i Biskop Skaars gate. Vi bør se på helheten i området, ikke bare hvordan denne tomta fortettes. På to tomter er det dermed økt med fem boenheter. Det er i tilsvarende saker krevd reguleringsplan. Det er synd vi ikke klarer å se tiltaket mer helhetlig, sier Løvik.

Høyes kommunalråd Ingrid Skjøtskift er enig.

- Dette er et eksempel på at naboulemper er for dårlig vurdert. Volumet på det nye bygget og plasseringen på tomta viser at det er nødvendig med en ny kurs ved denne typen fortetting, sier Skjøtskift.

- Uheldig at bygging er startet

Rekkehuset er allerede kommet langt i byggingen, og Kroghs Bolig bygger på egen risiko, siden naboklagene ikke ble behandlet av bygningsrådet før tirsdag, og nå skal behandles av fylkesmannen.

Også politikerne som stemte for å opprettholde byggetillatelsen uttrykte stor tvil.

- Jeg skjønner godt at naboer er bekymret og opplever at livskvaliteten reduseres. Det er kortenden av rekkehuset som vender mot naboen, og det skyggelegger ikke uteplassen deres på ettermiddagen. Men jeg synes det er uheldig at utbygger har satt i gang bygging før det er behandlet, sier Lykke.

Et medhold til naboenes klager ville betydd riving.

- Jeg har vurdert saken nøye etter befaring og går for innstillingen. Trondheim er en by i vekst, og da må vi gjøre vurderinger for og imot fortetting. Men jeg skjønner det i enkelte tilfeller virker massivt, sier Ap's Sissel Trønsdal.

- Må ikke la oss lure

Skjøtskift fikk med seg flertallet i bygningsrådet på å ta naboenes klager til følge i Furuvegen 24 på Ranheim. Utbygger har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for å bygge én enebolig. Samme utbygger har tidligere søkt om dispensasjon for å bygge tre eneboliger her, men politikerne krevde at da må det lages en reguleringsplan. Det opprettholdt flertallet på ti i bygningsrådet også for den nye søknaden.

- Her ser vi utbygger splitter opp prosjektet. Dette er nok en fortettingssak hvor vi har mulighet til å akseptere en vis grad av fortetting, men vår behandling avgjør om det blir en god fortetting eller om vi bygger oss inne i nye vei- og trafikkonflikter, sier Skjøtskift.

- Vi må være oppmerksomme at vi ikke skal la oss lure av at utbygginger blir delt opp i biter. Det får store konsekvenser for naboer, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Bygningsrådet la opp til behandling av hele 20 klagesaker tirsdag, mange om fortetting. Ni av disse ble utsatt, deriblant saken hvor eks-kommunalråd Yngve Brox (H) klager på naboens planer.