- Miljøengasjement har gått fra fotformsko til finans.

Ordene kommer fra toppsjefen i Storebrand, Odd Arild Grefstad (52). Under hans ledelse investerer ikke Storebrand i selskaper som bare driver med olje og fossilt brennstoff. Selskaper som vil ha kapital fra forsikringsselskapet, må vise at de deltar i det grønne skiftet.

- Vi må investere i det vi tror kommer til å gi god avkastning om 50–60 år.

FNs bærekraftsmål Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdRen energi for alleAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneLiv under vannLiv på landFred og rettferdighetSamarbeid for å nå måleneKilde: FN

Forvalter 720 milliarder kroner

Storebrand-sjefen er overbevist om at framtida er grønn. FNs bærekraftsmål er ledesnor for investeringene. Storebrand har nå en forvaltningskapital på 720 milliarder kroner. I Norge er det bare Oljefondet som er større.

Storebrand forvalter pensjonspengene til 1,2 millioner nordmenn. Målet er at dagens 25-åringer skal ha en god pensjon om 40–50 år. Derfor satser forsikringsselskapet på miljøvennlige bedrifter. De tror det kommer til å gi best avkastning.

foto
Konsernsjef Odd Arild Grefstad, Storebrand. Foto: marthe hårstad

Gruvearbeidersønn fra Løkken

Odd Arild Grefstad er oppvokst på Løkken med en far som jobbet på verkstedet i gruva og ei mor som jobbet på hotellkjøkkenet.

- Begge fikk bare sju års skolegang og var veldig opptatt av at vi ungene skulle ha utdanning, forteller Grefstad. Gruvearbeidersønnen takker Statens lånekasse for muligheten til å studere.

- Vi skal være stolt av at det ikke er penger og kjennskap som gjør at du oppnår noe, men at det er evner og vilje til å gjøre en innsats.

Veien til toppen i Storebrand gikk via Trondheim økonomiske høgskole og handelshøyskolen i Bergen før han fikk jobb i internrevisjonen i Storebrand i 1994.

- Derfra har der gått slag i slag til jeg for fem og et halvt år siden ble konsernsjef.

Grønne investeringer i 20 år

Storebrand-sjefen er en svipptur innom Trondheim på vei til elgjakt i Verdal. Han sier han alltid har vært glad i naturen, men miljøengasjementet har han fått i Storebrand.

- Det er jo over 20 år siden Storebrand begynte å jobbe med bærekraftige investeringer. Når en 20–30 -åring begynner i jobb, er dette penger som skal utbetales om 50-60-70 år, så vi må tenke langsiktig på de pengene vi skal investere. Det er bakgrunnen for at vi begynte å tenke og snakke om bærekraftige investeringer.

foto
Konsernsjefen i Storebrand Bank Odd Arild Grefstad leder an i det grønne skiftet. Under hans styre har Storebrand sluttet å investere i kull og selskap som bare driver med olje og fossilt brennstoff. Foto: marthe hårstad

I valgkampen sa flere trønderske næringslivstopper at de ikke investerer i olje.

Luker ut miljøverstingene

Odd Arild Grefstad forteller at Storebrand startet med å bestemme seg for hva de ikke skal investere i og har luket ut miljøverstingene. Storebrand investerer ikke i kull eller palmeolje.

- Men det mest interessante er jo hva vi investerer disse 700 milliardene i. Det er jo der vi kan påvirke verden. Der vrir vi nå investeringene over mot det vi tror er vinnere i framtida. Tror vi for eksempel at det er fossilt brennstoff som er framtida? Nei, vi gjør ikke det.

Storebrand-sjefen understreker at selskapet ikke kan ha en idealistisk tilnærming. De investerer i det de tror gir best avkastning for kundene for at folk skal ha en trygg pensjon.

FNs bærekraftsmål

- Vi vrir investeringene mot de nye mulighetene, men samtidig tror jo vi at mye av teknologien, kompetansen og kapitalen som ligger i oljeindustrien er helt avgjørende. Statoil og andre oljeselskap må delta i det grønne skiftet. Vi kan ikke bare satse på at oppstartsbedrifter og nyetableringer skal dra det grønne skiftet. Vi er opptatt av at de tunge, eksisterende miljøene bruker sin kompetanse mot det nye. Og det ser vi at Statoil gjør. Vi investerer heller i de selskapene som erkjenner skiftet, enn i de oljeselskapene som sier at nei, vi tror oljen kommer til å vare i all evighet, og vi satser kun på det, sier toppsjefen.

- FN har 17 bærekraftsmål som sier noe om hvilke utfordringer vi som verdenssamfunn må løse. Når FN setter dette på kartet på den måten, må mange selskaper utvikle løsninger på disse problemene.

- Hvor viktig er investorer som Storebrand i det grønne skiftet?

- Jeg tror kapitalen spiller en helt avgjørende rolle. Når pensjonsforvalterne, som står for de store pengene i hele verden, nå begynner å tenke bærekraftig, kanaliseres pengene til de selskapene som står for disse løsningene. Det blir vanskeligere å få finansiering for selskaper som ikke forholder seg til det grønne skiftet. Selskaper som ikke er med på bærekraftige endringer, må regne med at aksjekursen faller.

- Skyldes dette engasjementet et miljøengasjement eller er det et engasjement for å få mest mulig avkastning?

- Jeg skal være veldig ærlig og si at dette tar utgangspunkt i å få best mulig avkastning, sier Grefstad.

- Men jeg ville jo aldri hatt en leder for kapitalforvaltningsvirksomheten vår som ikke hadde trodd på de endringene som skjer i samfunnet og at det grønne skiftet kommer til å skje og må skje. Jeg tror det er veldig viktig med det personlige engasjementet, bekymringen for hva som kan skje viss vi ikke gjør endringer raskt.

foto
På trondheimstur: Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebran tror ikke på ei lysende framtid for bedrifter som bare satser på fossilt brennstoff. Foto: marthe hårstad

Bil, biff, bolig og børs

I Storebrand snakker de om fire B-er. Det er bil, biff, bolig og børs. Ifølge Grefstad er det børsen som kan gjøre den største forskjellen.

- Hvordan sparepengene dine er investert, kan ha størst betydning for utslippene dine.

- Kan du redde verden ved hjelp av investeringer?

- Du kan i alle fall bidra veldig. Vi kan la være å støtte den grå økonomien og heller støtte den grønne økonomien.

- Men olje har jo vært den beste investeringen i vår tid. Er det ikke skummelt å forlate oljeindustrien?

- Vi har nytt godt av olje og kommer til å produsere olje i lang tid framover. Samtidig har vi jo vært med på energiskifter før, fra vannkraft til olje. Jeg tror det er mer riktig at vi bruker kompetansen vår til å være vinnere i det neste skiftet. Det gjør vi ikke ved å satse tungt på at olje skal være en bærebjelke for samfunnet vårt om 50-60-70 år.